Docs

Icecast, Darkice, Mountpoints

Mountpoints

Mountpoints patapoe.mp3 en patapoe.aac zijn op een raspberrypi 3 in de Patapoe studio gedefinieerd. met ivm USB-problemen in de /boot/cmdline.txt opgenomen fiq_fsm_mask=0x5

patapoe.mp3 is het eindpunt van een zogenaamde cascade. De cascade is gedefineerd als de volgorde waarin bepaald wordt met welke stream de luisteraars verbonden zijn als die luisteraars verbinden met http://radiopatapoe.nl:8000/transit . Transit is het beginpunt van de cascade. Als dit mountpoint actief is, luistert men naar deze stream, ook als er andere streams actief zijn.

patapoe.mp3 heeft, als de raspberry pi 3 waarop Darkice draait niet functioneert, een fallback naar /backup, een localmount van een Relay naar dfm.

in de studio van radio Patapoe draait behalve de raspberry pi 3 met Darkice ook de playlist pc.

de playlist op deze pc wordt middels twee crontab entries gestopt om 15:30H en weer gestart om 16:00H. Tijdens dit half uur draait mplayer de maandelijks door vittek aangeleverde mp3’s.

op de playlist pc draait ook een Shell script (songchange.sh) dat de output van de audacious plug-in Song Change verwerkt en doorgeeft aan title.php dat de verwerkte gegevens (/tmp/output.txt) doorgeeft aan de icecast server gehost door artikel-140.nl.

do-after-change.sh

wordt @reboot in de crontab van root gestart  en start songchange.sh met parameters die verwijzen naar /tmp/output.txt. Dit shell script gebruikt inotify om de weergave van veranderingen in /tmp/output.txt door te geven.

aanpassing in crontab bij live uitzendingen

sommige live uitzendingen vanuit de studio maken ook gebruik van de playlist pc.

Om ervoor te zorgen dat de titel van de uitzending hierdoor NIET verandert,  wordt vlak voor de uitzending de titel van het programma in /tmp/output.txt gezet en wordt /tmp/output.txt op read only gezet.

 

op artikel-140.nl draait ook de webserver van radiopatapoe:http://radiopatapoe.nl

Mounts via handheld devices (iPhones, Android )

worden als .ogg gemount (oudere handhelds (ipad2 o.a.) ondersteunen geen mp3) en via local mount /iPad.ogg naar mp3 getranscodeerd door StreamTranscoder. Dit programma wordt in starttrans.sh aangeroepen. In StreamTranscoder-0.cfg wordt /iPad.ogg gedefinieerd als de source en in StreamTranscoder-1.cfg wordt de output  naar liveogg gemount.

occii events live streamed

technische setup

(je kunt ook gewoon naar http://radiopatapoe.nl:/8000/transit gaan, draait daar een ander live programma dan ga je voor de occii stream naar http://radiopatapoe.nl:8000/silent

 

Na aanschaf raspberrypi3 en een Behringer 202 de apparaten op de mixer in occii aangesloten.

Een aantal software aanpassingen op raspoccii (de combinatie raspberrypi3 + Behringer 202) gedaan:

Tweedelig node.js programmaatjes geschreven om stilte op de stream te detecteren: occiidown.js en occiiup.js. occiidown luistert naar stream occii en roept occiidown.sh aan. occiidown.sh stopt het lopende darkice proces en mount mountpoint silent. Occiiup.js luistert naar dit mountpoint en stopt het lopende darkice proces en mount occii als er geluid gedetecteerd wordt door het aanroepen van occii.sh. Met dank aan Steve Barbera voor zijn volume detection programma.

Pm2 draait bovenstaande processen (ook na een reboot)…
om ervoor te zorgen dat mountpoint NIET meedraait in de icecast cascade (er zou dan altijd geluid gedetecteerd worden op de stream, ook als occii zelf niet actief is), een icecastmetocciiincascade.xml en een icecastzonderoccii.xml gemaakt. icecastzonderoccii.xml wordt in het occiistpml shell script op de icecast server (artikel-140.nl) bij het stoppen van de occii stream gekopieerd naar icecast.xml en het icecastmetocciiincascade.xml bij het starten van de occii stream ..Uiteraard dient de icecast.xml dan opnieuw geladen worden. Ook dit gebeurt in de shell scripts.

finetuning

aanpassing van gebruiker icecast2:

icecast2 ALL=NOPASSWD:/etc/init.d/icecast2 force-reload

Kopiëren vanuit willekeurige directory:

(cd /etc/icecast2 && cp icecastzonderoccii.xml icecast.xml) cq (cd /etc/icecast2 && cp icecastmetocciiincascade.xml icecast.xml)

en tot slot icecast2 een wachtwoord gegeven.

crontab voor gebruiker pi op raspoccii aangepast met start en stop regels voor de tijden waarop live uitgezonden wordt (pm2 stop all en pm2 update)

21-10-2018

crontab op raspoccii aangepast zodat mountpoint liveoccii gemount wordt als er  live uitzendingen vanuit radio Patapoe zelf geprogrammeerd zijn. Op de Schedule pagina een link naar dit mountpoint gemaakt zodat luisteraars kunnen kiezen.

16-10-2018

In het kader van bezuiniging op stroom is de volgende wijziging doorgevoerd.

De mixer staat uit als er geen live-uitzending vanuit de studio is. Bezuinging van ongeveer 400 Watt/uur!

Om de playlist buiten de mixer om te streamen is er nu een nieuwe verbinding line-out van de playlist pc naar de Behringer 202 via een audioswitch.

Achterop de playlist pc zit een Y-plug op de lineout. Vanaf deze Y-plug lopen twee kabeltjes naar een 2 ports tulp in 1port tulp out audioswitch.

Een input port is verbonden met de playlist pc, de andere input port is verbonden met de output van de mixer. (De playlist is normalerwijze een input op de mixer)

De output van de audioswitch gaat naar de Behringer 202 usb audio kaart die de stream met audio verzorgt.

Er zijn twee situaties denkbaar:

1 Je gebruikt de playlist pc niet tijdens je cast.

Dan zet je de mixer aan en schakel je de audioswitch op 1.

Ben je klaar met casten schakel je de audioswitch op 2 en zet je de mixer uit!

2 Je gebruikt de playlist tijdens de cast.

Dan zet je de mixer aan en laat je de audioswitch op 2.

Ben je klaar met casten zet je de mixer uit!

De schakelaar van de mixer zit op de voeding die links naast de mixer ligt.

Happy casting!

 

 

Geef een reactie

Your email address will not be published.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.