Kabouter radio …

Binnenkort op deze zender kabouter radio vanuit Ruigoord .

Met als inzet verslag te doen van alles wat in Ruigoord leeft, de voortgaande strijd om het naakte bestaan, het overleg met de gemeente Amsterdam over plannen om vlakbij Ruigoord een waterstoffabiek neer ze zetten maar ook juist de activiteiten die in Ruigoord ontplooid worden voor de microfoon te brengen. Live vanuit de kerk, etc. Etc.