Fwd: 🌿 Deel onze animatie, doe mee aan de schrijfactie en lees het laatste nieuws

Update 8 Lutkemeerpolder – Voedselpark Amsterdam
14 mei 2022
Bekijk de webversie
Afbeelding
Specifieke hulp gevraagd
Er ligt ongelofelijk veel werk, wat we niet allemaal voor elkaar kunnen krijgen. Heb je ervaring in politieke lobby of kun je een dag per week vrijmaken om ondersteunende taken te doen, mail dan naar info@voedselparkamsterdam.nl
actualisatie raadsadres
Al ruim twee jaar heeft stichting Behoud Lutkemeer een verzoek tot herziening bestemmingsplan Lutkemeer lopen bij de gemeente Amsterdam. Achtergrond van dit verzoek zijn de verdachte omstandigheden waarbij het bestemmingsplan tot stand is gekomen en de veranderende inzichten over bouwen in groen. Recentelijke bepaalde de rechter dat de raad wel degelijk een besluit dient te nemen in dit verzoek.
Het verzoek is geactualiseerd waarbij ook Voedselpark Amsterdam is ingebracht. Lees hier het hele verzoek dat is ingediend als raadsadres afgelopen week.
bouwen voor leegstand
Ondertussen gaat de bouwmachine gewoon door. Eind april heeft de gemeente Amsterdam een bouwvergunning verleend aan een investeerder die een bedrijventerrein wil bouwen van 5,5 hectare in de 43 hectare tellende Lutkemeerpolder. Zie ook de artist impression: ‘citydistributie’ in vijfenvijftigduizend vierkante meter loods.

Een bouwvergunning, niet voor een gebruiker, maar een investeerder die ontwikkelt met oog op winst. En dus op zoek moet naar een huurder of koper. Terwijl er geen verkeersrapport ligt (de bereikbaarheid is zeer dubieus) en inmiddels ook bekend is dat er een groot probleem is met bedrijfsmatige electra-aansluitingen. Er is zelfs een stop op nieuwe aanvragen tot minstens 2025.

Naast vernietiging van de polder is dat ook nog eens bouwen voor leegstand.
Er is een schrijfactie opgezet, lees meer hierover in de nieuwsbrief van Behoud Lutkemeer.

deel onze animatie
Wat betekent nou een agro ecologisch voedselpark? En hoe zien we dat voor ons? Er is een prachtige animatie gemaakt die dit verhaal vertelt. Het helpt ons enorm als ook jij dit filmpje kunt delen. Like ‘m, zet ‘m op je eigen social media of stuur ‘m door naar vrienden / netwerk. Tag voedselpark Amsterdam en vermeld in elk geval de link naar onze crowdfunding.

Met de sprekende voiceover van Def P, muziek van Gallowstreet en prachtige animaties van Marleen Wienk. Illustratie en ontwerp: Idris van Heffen / Studio Iedman. Sounddesign: Mark Meewis

De video staat op Facebook en Instagram, en op YouTube, en is te vinden op Twitter en LinkedIn. Je kunt de animatie ook hier downloaden

English
We will try to translate a summary of the newsletter since we have many english speaking supporters.

Politics
For more than two years, Behoud Lutkemeer has submitted a request to the municipality of Amsterdam to revise the Lutkemeer zoning plan. The background to this request is the suspicious circumstances in which the zoning plan was drawn up and the changing views on building in green spaces. Recently, the judge ruled that the council must indeed make a decision in this request. The request has been updated to include Voedselpark Amsterdam.

Cunstruction

In the meantime, a building permit has been issued for a distribution center of fifty-five thousand square meters. Not for a user, but an investor who develops for profit. While there is no traffic report (the accessibility is very dubious) and it is now also known that there is a major problem with commercial electricity connections. There is even a stop on new applications until at least 2025.

In addition to destroying the polder, this also means building for vacancy.A writing campaign has been set up, read more about this in the Behoud Lutkemeer newsletter.

Activities
On a weekly basis activities are organized in the Lutkemeerpolder. Every sunday at 1 pm, gathering at Ecoboerderij de Boterbloem. This week: plant swap.

We zijn heel blij met de 3750 medestanders die samen al meer dan € 381.000 hebben gedoneerd. Help ons om meer mensen te bereiken. Laat weten dat jij hebt gedoneerd en deel deze link!
direct doneren
Agenda Voedselpark Amsterdam
(alle activiteiten zijn naast boerderij de Boterbloem tenzij anders vermeld)

15 mei vanaf 13 uur: Plantjesruilmarkt
22 mei vanaf 13 uur: Poldertekenen
2 juni om 20 uur: Stadsgesprek Pakhuis de Zwijger over Voedselpark Amsterdam
6 juni vanaf 13 uur: Vlindercursus
En houd onze agenda in de gaten!

Stuur een bericht
Schrijf de raadsleden aan over de voorgenomen bouwvergunning. Zij zijn verantwoordelijk voor wat er nu gebeurd in de polder. Vind hier de mailadressen.
Voedselpark geweldig voorbeeld!
Op 12 mei was David Bollier, Amerikaanse commons denker en activist, in Pakhuis de Zwijger. Tijdens zijn interview met Kees Klomp kwam Voedselpark uitgebreid aan de orde. Hij noemde het een geweldig voorbeeld van burgers die het heft in eigen handen nemen.

Wereldwijd lopen burgerinitiatieven tegen dezelfde problemen aan. Overheden moeten nog leren hoe ze gelijkwaardige “public-commons partnerships” kunnen aangaan. Bovendien moeten ze serieus bewegen richting een ander waardensysteem. Zodat grond niet langer als handelswaar wordt gezien, maar als een belangrijke voorwaarde voor een nieuwe duurzame economie.
Het hele interview is hier terug te zien.

Stoepoproep
Doe mee met onze stoep-actie om Voedselpark nog zichtbaarder te maken in de stad.

Schrijf met krijt op de stoep: #VOEDSELPARKAMSTERDAM

Met een pijl richting Lutkemeerpolder en eventueel de afstand.
Maak een foto van je stoepoproep en deel deze via je social media kanalen.
Wees creatief en kleurrijk. Wie heeft de spannendste, mooiste, drukste locatie?

Politieke standpunten, feiten en argumenten
Hieronder een aantal vaak terugkerende uitspraken waarom de Lutkemeerpolder niet behouden kan blijven en onze reactie daarop. Inspraak is ook terug te zien.

De grond is niet van de gemeente. Klopt, hij is van de GEM Lutkemeer Beheer BV, waar de gemeente Amsterdam voor 50% eigenaar van is. De andere 50% is van SADC BV. Deze BV is voor 25% van de gemeente Amsterdam, samen met provincie Noord Holland, gemeente Haarlemmermeer en Schiphol BV (en om het nog ingewikkelder te maken: Schiphol is grotendeels van de Staat der Nederlanden en… gemeente Amsterdam).

Belangrijker is wie heeft uiteindelijk zeggenschap over de grond, dat is de gemeente Amsterdam! Zij gaan het na ontwikkeling uitgeven in erfpacht, waaruit dus blijkt dat het onderbrengen in de GEM BV geen verkoop is, maar een juridische constructie.

Het is dan ook niet onherroepelijk verkocht zoals soms wordt gezegd, maar ondergebracht in een BV om vervolgens als aandeel in te brengen in SADC BV die in die periode aan de rand van een faillissement stond. De rest is geschiedenis.

Het niet tot ontwikkeling brengen van de Lutkemeerpolder zou tientallen miljoenen kosten. Het is goed om dit nader te bekijken. Allereerst omdat kosten en waarde door elkaar heen worden gebruikt. Als de grond minder waard wordt, dan kost dat niets. Het levert potentieel minder op. Potentieel: want het is maar de vraag of alle kavels wel zo goed worden verkocht als wordt beweerd. Voorlopig is er geen grote afnemer bekend en heeft het bij het naastgelegen terrein twintig jaar geduurd tot alles vol was.

Er zal sprake zijn van planschade en mogelijk komen er claims. Of dat tientallen miljoenen zijn, is maar zeer de vraag en daarbij, wie claimt dan wie? Provincie Noord Holland jegens de gemeente? Of gaat de overheids-BV Schiphol beslag leggen? Het blijven overheden die geld heen en weer schuiven met – wat te vaak vergeten wordt- gemeenschapsgeld.

Daartegenover staan de kosten van dit ontwikkelplan: de deelneming van de gemeente Amsterdam in SADC heeft al ettelijke miljoenen gemeenschapsgeld gekost. En: nog belangrijker, het bouwrijp maken van de polder kost ook ca 1 miljoen per hectare. Dat spaar je direct uit!

Als een meerderheid vindt dat een besluit verouderd is, is dat een heel goede reden dit te herzien. Dat maakt je niet een onbetrouwbare overheid. Sterker nog, je bent een betrouwbare overheid jegens de burger en gericht op de toekomst. In plaats van trouw aan verkeerde inschattingen uit het verleden.

De gemeente kan nog altijd terug door het bestemmingsplan te wijzigen. Daarmee wordt alle ontwikkeling stopgezet. Ongeacht welke constructie eigenaar is en ongeacht wat daarvan de consequenties zijn. Dat vergt tijd en politieke moed.

Tot slot heeft de huidige raad in 2018 al een motie aangenomen dat er pas bij het aangaan van een reserveringsovereenkomst gestart mag worden. Voor zover wij weten is deze er niet! Er wordt nu gesproken over een reserveringop kavel 6, maar dat gaat over SEKU, de partij waar heel veel over te doen is. Die zitten al sinds 2009 in het plan en zijn geen onderdeel van de motie.

Tegelijkertijd is het van groot belang om verdere destructie van de polder te voorkomen. Daarom is stap één: een onmiddellijk moratorium op alle werkzaamheden en aan tafel met de stakeholders om alle mogelijkheden en wegen goed te onderzoeken. De steun van de stad, de bewoners en vooral in Nieuw West is er.

Geef Amsterdam een mooi cadeau voor haar 750e verjaardag: een Voedselpark Amsterdam!

Dankjewel voor je donatie aan Voedselpark Amsterdam! We hebben deze in goede orde ontvangen. Met deze nieuwsbrief willen we je op de hoogte houden.

We kunnen nog alle hulp gebruiken om de campagne voort te zetten de komende weken. Hoe je kunt helpen vind je op onze website.

Contact
Het kernteam is te bereiken via
info@voedselparkamsterdam.nl
Volg ons

 .