https://kostenomlaag.sp.nl/volkspetitie

Onze rekening stijgt, terwijl energiebedrijven flinke winsten maken. Dit moet anders. Teken daarom ook de Volkspetitie om onze energie weer te nationaliseren! https://kostenomlaag.sp.nl/volkspetitiehttps://kostenomlaag.sp.nl/volkspetitie