nieuwsbrief 12 lutkemeer

Nieuwsbrief nr. 12
www.behoudlutkemeer.nl | info@behoudlutkemeer.nl
Bekijk de webversie
Behoud Lutkemeer zet zich in om de Lutkemeerpolder te behouden voor de stad Amsterdam. Ook steunen?  Deel deze nieuwsbrief en houd onze website en facebookpagina in de gaten voor activiteiten, demonstraties en oproepen.
Zand uitrijden gestart
Vandaag zijn de eerste zandwagens gesignaleerd. We zullen ons juridisch en fysiek verzetten hiertegen. Daarnaast willen we heel graag de bouwers vertellen dat ze moeten stoppen met graven en storten en gewoon de procedures moeten afwachten.
Helpen jullie mee? Mail, bel of schrijf ze.

RVR Hoofddorp B.V.
Rijnlanderweg 767
020 653 3683
info@rvrloonbedrijf.nl

JdB groep
Rijnlanderweg 1085
Telefoon: 023 561 3329
info@jdbgroep.nl

English summary

Serieus digging has started in the polder. But is not to late at all to stop this.

Join us at the opening of the Infocentre and exibition Biopolder the 30th of September. The location will be announced the 30th at 4pm. Suitable clothing for a reception is appreciated… Make sure you’ll be in the citycentre of Amsterdam and check (social) media for details!

Also come to the Lutkemeerpolder on 12 October from 2-4 p.m., if you care-rot! This is the last chance to make it clear that citizens of Amsterdam will not accept that the only remaining organic farmland in Amsterdam is buried under construction sand. So put on your boots, take a spade and a ball of garlic: together we will fill the polder with plants again. Mobilise others. Together we are more!

More info at our English page.

Iedereen naar de Lutkemeer! Als het je een biet kan schelen….
Op 12 oktober van 14.00 uur tot 16.00 uur is de laatste kans om duidelijk te maken dat Amsterdammers het niet pikken dat de laatste biologische landbouwgrond van Amsterdam voorgoed onder bouwzand zal verdwijnen. En waarvoor? Een zoveelste bedrijventerrein.

Het stadsbestuur wil op deze plek een distributiecentrum bouwen. De infrastructuur is ongeschikt, lege bouwkavels en distributiecentra liggen om de hoek en bouwen in groengebieden is sowieso waanzin.
De eerste vernielingen zijn aangericht, maar de polder is nog niet verloren. Kom op 12 oktober om de vernietiging van de laatste vruchtbare polder te stoppen nu het nog kan! Omdat we goed voedsel nodig hebben bij de stad, vanwege de klimaatnoodtoestand, omdat we smachten naar groene ruimtes en rust en omdat we onze kinderen aardappels willen laten rooien. Omdat egels en boomvalken belangrijker zijn dan de zoveelste nodeloze grijze doos.

Trek laarzen aan, neem je spade en een bol knoflook mee: samen gaan we de polder weer beplanten. Na de plant- en schepactie is er muziek, een drankje en gezelligheid.

We kunnen heel veel hulp gebruiken bij het mobiliseren voor de 12e oktober. Neem graag contact op via info@behoudlutkemeer.nl

(Let op, de vooraankondiging 5 oktober vervalt)

Opening Infopunt Biopolder Lutkemeer
Vandaag is het Projectmanagementbureau Amsterdam, Weesperstraat 432 bezet voor de expositie Biopolder Lutkemeer. Het plan Biopolder is een vooruitstrevend en innovatief plan voor de polder. Een plan om cooperatieve land en tuinbouw in de polder te realiseren voor de stad. Dit idee krijgt brede steun van vele Amsterdammers. Lees meer hier.

In de hal van het Projectmanagementbureau (PMB) is de expositie ingericht en werd er een borrel georganiseerd. Op deze plek omdat het PMB ambtelijk verantwoordelijk is voor het ontwikkelen van een bedrijventerrein op de kostbare grond. De behandelend ambtenaar was helaas niet aanwezig om de tentoonstelling te openen. Ook wethouder Ivens, die voedsel in zijn portefeuille heeft, liet de hete aardappel liever aan zijn collega Van Doorninck.

als het je een biet kan schelen…. (foto na de verwoesting van Tuinen van Lutkemeer)
Kom voor support naar de rechtbank!
In aanwezigheid van vele supporters van de polder was Behoud Lutkemeer op 13 september jl. helaas door de rechter niet ontvankelijk verklaard in de procedure door een vormfout. En als bewoners mag je geen algemeen belang nastreven (sic).

We hebben het verzoek opnieuw ingediend. De zitting staat nu gepland op donderdag 17 oktober a.s. om 10.00 uur.

Het verzoek aan de rechter is om te wachten met de werkzaamheden totdat is beslist op de bezwaren tegen de afgifte van de omgevingsvergunning zal dan worden behandeld.

Waarom? De vergunningverlening is in strijd met de het bestemmingsplan 2013, met De Habitatrichtlijn en de Wet Natuurbescherming; er heeft geen Milieu Effect Rapportage (MER) toets plaatsgevonden; het te bebouwen gebied ligt in een Rijksbufferzone en; de wijziging van de invulling van de bestemming (van Schiphol-gebonden naar stadsverzorgende distributie) andere activiteiten brengt met zich mee en daardoor toename verkeersbewegingen met meer overlast en uitstoot.

En  bovenal het uitrijden van zand over akkerland is onomkeerbaar!

De zitting vindt plaats bij de rechtbank Amsterdam, ingang F. Roeskesstraat TOR. G.

Nieuws van zorgboerderij de Boterbloem
De ecologische zorgboerderij De Boterbloem verkeert in zwaar weer. Wat er de afgelopen maanden gebeurd is beschrijft de Boterbloem in haar nieuwsbrief: Nieuws van de Boterbloem: Gemeente lijkt op ramkoers.

‘Wat hebben we ze misdaan’ is een vraag die we onszelf steeds vaker stellen, als er weer een brief of mail van de gemeente komt. Dat de gemeente ons alleen maar afschildert als dwarsliggers is al een tijdje duidelijk, maar dat ze zo nietsontziend optreedt is stuitend.

Teleurstellende Raadsvergadering
Op 18 september besprak de raad het verzoek wijziging bestemmingsplan. De Partij van de Dieren hield een warm pleidooi en vroeg de wethouder te reageren op het plan. Welnu, de wethouder vond het een mooi plan, maarja, het paste niet in het bestemmingsplan…

Tegelijkertijd diende FvD een betoog in over ‘vermeende staatsteun’: de BV waar de gemeente mee samenwerkt in de ontwikkeling geniet onevenredig veel voordeel. Burgemeester Halsema zegde toe hier op terug te komen.

Ook aanmelden voor de alarmlijst?
Mail je telefoonnummer naar info@behoudlutkemeer.nl
en je ontvangt een SMS in een alarmsituatie.
De Lutkemeerpolder, als het je wel een biet kan schelen….
Foto: Gertrude van der Ven – overgenomen van facebook
“Met grof geweld is een grof statement gemaakt 😢 Iedereen die langsloopt staat met tranen in de ogen.”
 Deze nieuwsbrief wordt onregelmatig verstuurd door Behoud Lutkemeer. Om ons te volgen kun je ook kijken op facebook, twitter of de website (rss-feed).
Vertel het door! Via de website kunnen mensen zich aanmelden voor de nieuwsbrief.
Veel gestelde vragen over het verzet in de Lutkemeerpolder
Deze e-mail is verstuurd aan info@tent.xs4all.nl.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede ontvangst voegt u info@behoudlutkemeer.nl toe aan uw adresboek.
Laposta e-mailmarketing