Last Friday of the month: distraction …

Commemoraction weekend for people killed by the border

 

 

‘discretionaire bevoegdheden’

Olivier vandecasteele: petitie

FY23 SCSS#6, 7 March 2023: “Ukraine and Emerging Trends in Russian and Turkish Foreign Policy”

 

FY23 SCSS#5, 22 February 2023: “Russia’s Strategic Débâcle: Regime Stability, Military Reconstitution and Relations with Belarus?”

 

Onheil

 

IMG-20230221-WA0001.jpg

Un mois plus tard – des questions sans réponse et des accusations abusives

Marinus vd Lubbe

Sehr geehrter, lieber Ronnie Sluik, 

 

ich danke Ihnen herzlich für ihre Mail – es ist ein Missverständnis, dass Marinus van der Lubbe ein anderes Monument erhalten soll. Das von ihnen geschaffene gute Denkmal soll nun bald über dem tatsächlichen Grab von van der Lubbe aufgerichtet werden, d.h., es soll um wenige Meter umgesetzt werden. Sicher werden wir deshalb in Kontakt bleiben.

 

Herzlichst grüße ich Sie – Ihr Alfred E. Otto Paul    

 

Von: ronnie s
Gesendet: Donnerstag, 16. Februar 2023 10:34
An:
Betreff: marinus van der lubbe (2)

an die Stiftung Paul Benndorf,

 

wünsche Ihnen viel Erfolg bei den Ermittlungen zur möglichen Vergiftung von Marinus van der Lubbe.

 

auf dem Südlfriedhof gibt es bereits ein Stein für Marinus van der Lubbe, der zusammen mit zwei anderen Steinen ein Gedicht bildet. Die anderen beiden stehen jeweils in seiner Geburtsstraße in Leiden (NL) und vor dem Eingang des Deutschen Theaters in Berlin.

 

Diese 3 Steine wurden in dem 90en Jahren geschaffen durch ein Niederländischen Initiatief unterstützt durch Tausende von Spenden aus der Bevölkerung.

Bei der Umbettung von Marinus van der Lubbe wäre es meiner Absicht angebracht, den Stein nun an den richtigen Ort zu stellen, wie vom Leipziger Oberbürgermeister 1993 auch versprochen und beschlossen ist.

 

Wir sind jederzeit bereit, zusammenzuarbeiten, um einen schönen Ruheplatz für Rinus zu schaffen.

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

ronnie sluik

 

auch im Namen von Sluik/Kurpershoek

 

 

 

 

  

  

Gesendet: Mittwoch, 15. Februar 2023 um 22:36 Uhr
Von:
An:
Betreff: sudfriedhof hier meldet sich eins der kuenstler von grabstein marinus van der lubbe

hallo stiftung benndorf, 

 

habe gerade uber ihren initiatief gelesen in der niederlaendische press.

 

ich bin eins der kuenstler (sluik/kurpershoek) die in 1999 ein stein fur marinus van der lubbe auf dem friedhof gesetzt haben und mir kommt es werkwurdig vor das  die stiftung ein plan hat fur ein neues monument ?

 

moechte auf diesem moment nur kurz reagieren so dass sie auch meine email haben.

 

es waere gut kontakt zu behalten. 

 

herzl. grusse, ronnie sluik

 

 

the white rider

(Het leuke van … is weten op reis te zijn; geboren te Vught, opgegroeid in Amsterdam en gezworven door Eurazië…)

We gaan meer doen en hebben jou steeds harder nodig!

 

Border profiteers (click to read pdf)

Border-Profiteers-berlin

https://kostenomlaag.sp.nl/volkspetitie

Onze rekening stijgt, terwijl energiebedrijven flinke winsten maken. Dit moet anders. Teken daarom ook de Volkspetitie om onze energie weer te nationaliseren! https://kostenomlaag.sp.nl/volkspetitiehttps://kostenomlaag.sp.nl/volkspetitie

FY23 SCSS#4, 17 January 2023: “Ukrainian Victory!”

 

 

(Click to read) … We Have Conversations’: The Gangster as Actor and Agent in Russian Foreign Policy, published in Europe-Asia Studies

We Have Conversations The Gangster as Actor and Agent in Russian Foreign Policy 2

Fwd: 🌿 Waterschap wil geen bebouwing in Lutkemeer en (voorbeeld) zienswijze voor bestemmingsplan

 

Update 14 Lutkemeerpolder – Voedselpark Amsterdam
15 januari 2023
Bekijk de webversie
waterschap steunt ons
Goed nieuws! Donderdag 12 januari heeft het Waterschap een motie aangenomen ter bescherming van de Lutkemeerpolder. Die het bestuur opdraagt “een zienswijze in te dienen, die ertoe oproept verharding in de polder te voorkomen en zo de Lutkemeerpolder te redden, waarin we water kunnen vasthouden voor drogere perioden.” (een licht aangepaste versie)

Water en bodem sturend

Uit cijfers van het Waterschap blijkt dat de Lutkemeerpolder vrijwel het enige gebied in Amsterdam is waar de waterkwaliteit nu nog gezond is. Door de bouw op het naastgelegen perceel gaat de kwaliteit echter snel achteruit. 

En dat is een landelijk probleem, want steeds vaker lopen we tegen de grenzen van het water- en bodemsysteem aan. Bodemdaling en lage waterstanden zorgen voor veel schade aan het landschap, gebouwen en infrastructuur en daling van de biodiversiteit. Voldoende goed drinkwater is niet langer vanzelfsprekend.

Daarom stelt het kabinet nu dat water en bodem sturend (WBS) moeten zijn bij de ruimtelijke inrichting van Nederland. De huidige plannen voor distributie vallen duidelijk niet binnen de kaders van WBS. Een extra aanleiding om de ontwikkelingen in de Lutkemeerpolder nog eens kritisch te bekijken.

moedig voorwaarts
Voedselpark Amsterdam gaat ook in 2023 door. De Lutkemeerpolder is nog niet gered, maar we geven niet op. Afgelopen jaar hebben we met elkaar maatschappelijk kapitaal en momentum opgebouwd dat we niet als een nachtkaars laten uitdoven, maar als vlam blijven inzetten voor een alternatieve invulling van de Lutkemeer.

Hoe zetten we onze missie voort? Samen met een groep bevlogen vrijwilligers waaronder architecten, stedenbouwkundigen, ecologen, ondernemers, producenten en bewoners werken we verder aan een uitgewerkt plan. Visueel en financieel onderbouwd. Hiermee willen we aantonen dat Voedselpark niet alleen een breed gedragen ideaal is, maar ook een haalbaar plan.

Voedselpark Amsterdam zal de donaties inzetten voor vier doelstellingen:

  1. Het redden van de Lutkemeerpolder: zolang de distributiehallen er niet staan, proberen we zo er veel mogelijk vruchtbare grond te verwerven. De Lutkemeer is en blijft de beste plek voor Voedselpark Amsterdam.
  2. Het veiligstellen van landbouwgrond bij Amsterdam via stichting Grond van Bestaan: mochten andere gronden aan de rand van Amsterdam beschikbaar komen, willen ook deze proberen te verwerven voor stadslandbouw. Zo kunnen we samen gezond voedsel produceren op plekken in de stad waar het het hardst nodig is.
  3. De voortzetting van onze campagne om draagvlak te creëren en de politiek te beïnvloeden. Hierbij hoort ook het verder uitwerken van het plan voor Voedselpark Amsterdam. Daarmee zullen we flink op de trommel slaan rond de provinciale verkiezingen in 2023.
  4. Het oprichten van een stichting en coöperatie in 2023, waarmee we de idealen van Voedselpark Amsterdam steviger verankeren en kunnen professionaliseren
Voedselpark in de media
Voedselpark blijft de gemoederen bezighouden, blijkt bijvoorbeeld uit deze drie recente verhalen:

Meer? Lees ons media-overzicht.

commons in Nieuw-West
Op woensdag 14 december kwamen we bijeen in Nieuw-West (in Ru Paré) voor een bijeenkomst over commons.

Lutkemeerpolder en het Voedselpark Amsterdam kwamen aan bod in drie korte presentaties van Jeffrey Spangenberg (Food Council MRA), Danny Edwards (stedenbouwkundige) en Bonnie Chopard (landschapsarchitecte uit de VS). Ze schetsten een beeld van de mogelijkheden en de sociale en ecologische baten van een voedselpark.

Voor de Osdorper Bovenpolder gaf Thieu Besselink (Regenerative Cities) een schets van de situatie. Uitkomst van de bijeenkomst was samenwerking om het hele gebied van onderop te ontwikkelen met bestaande en nieuwe lokale partners.

English

On December 31, we stopped our crowdfunding. All donors should have received an email about this. If not, please let us know via donaties@voedselparkamsterdam.nl. Although the crowdfunding has stopped, the campaign continues.

Last week, the Waterschap adopted a motion to preserve the Lutkemeer, as one of the lowest-lying parts of the city, because of its special qualities with regard to soil and water storage.

And in the run-up to the elections for the provincial councils, members of Parliament from Groen Links visited.

An amendment to the zoning plan is available for inspection until 24 January and anyone can submit an opinion. You too! Arguments (in Dutch) can be found here.

The discussion about the logistical qualities of the Lutkemeerpolder is also still ongoing. Professor Walther Ploos van Amstel called for a pause.

We will continue in good spirits in 2023, will you continue to support us?

Volg je ons al op social media?
 

Voedselpark Amsterdam Twittert, Facebookt, Instagramt en LinkedInt dat het een aard heeft en is tegenwoordig ook op Mastodon te vinden. Volg je ons al op social media? Heel graag!

Deel ook vooral via je eigen kanalen je oproep over Voedselpark Amsterdam. #Voedselpark020 #StopDeVerdozing

English below

We are happy to include a summary of this newsletter in English as many of our English speaking supporters have expressed the wish to be kept up to date.

crowdfunding stopt
Voedselpark Amsterdam had zich het doel gesteld om voor eind 2022 de grond te verwerven. Er is een geweldig bedrag opgebracht van 483.371 euro, ongeveer 50/50 verdeeld over toezeggingen en donaties. Inmiddels is de crowdfunding gestopt, maar gaat de campagne voor Voedselpark Amsterdam door. 

In een brief die we 30 december stuurden aan donateurs en toezeggers konden deelnemers kiezen of we de donatie mogen houden. We zijn enorm blij dat tot nu toe het overgrote deel van de donateurs gekozen heeft om de bijdrage voor te zetten. Sommige toezeggers hebben extra gedoneerd. We hebben bovendien veel hartverwarmende berichten ontvangen waaruit blijkt dat we nog steeds op volle steun kunnen rekenen.
Hier lees je onze terugblik op de crowdfunding.

 

Heb je in december geen mail over je donatie of toezegging ontvangen? Mail dan naar donaties@voedselparkamsterdam.nl.

Blijf ons steunen met een donatie

We zijn nog niet klaar met onze missie.

direct doneren
Belangrijk moment: zienswijze indienen over het bestemmingsplan
Tot uiterlijk 24 januari ligt de 1e Partiële Herziening Bestemmingsplan Lutkemeerpolder ter inzage en kan iedereen een zienswijze indienen. Een belangrijk moment om onze stem te laten horen.

Hoewel de wijziging wordt omschreven als het mogelijk maken van kleinschalige stadslandbouw, hebben de wijzigingen op het gehele gebied betrekking. De meest ingrijpende is wel een forse schaalvergroting aan de noordwestrand van het gebied, direct tegenover het natuurgebied van Staatsbosbeheer. Gebouwen van 300 meter lengte en 12 meter hoogte. Om aan de eisen van deze tijd te voldoen, volgens de toelichting. Een volumevergroting van 300%. De implicaties voor het landschap, biodiversiteit, klimaatadaptatie en verkeer zijn enorm.

Wij denken dat deze tijd om heel andere dingen vraagt: lokale voedselproductie, behoud van groen, klimaatadaptatie en ruimte. En dat het bouwen van een bedrijventerrein op vruchtbare grond, zeker niet van deze tijd is. 

 

Ook een zienswijze indienen? Dat kan alleen per post naar Gemeente Amsterdam, Ruimte en Duurzaamheid, t.a.v. Frederik van Beek, postbus 2758, 1000 CT Amsterdam.

Inspiratie nodig? Hier onze argumenten

Samen met het kinderpersbureau van de Johannesschool plantten we de eerste appelboom in de Lutkemeerpolder
Statenleden GroenLinks op bezoek
Met Rien Cardol en Ruchama Bwefar, Statenleden van coalitiepartij GroenLinks Noord-Holland, maakten we vrijdag 13 januari een wandeling door de Lutkemeerpolder. We spraken over de transitie naar extensieve, natuur-inclusieve landbouw met Voedselpark Amsterdam als voorbeeld. De voedselvisie van de provincie Noord-Holland sluit goed aan bij de ideeën van Voedselpark Amsterdam.
Lush Spring Prize
We zijn trots dat Voedselpark Amsterdam op de shortlist staat voor de Intentional Award 2023 van de Lush Spring Prize. Deze categorie richt zich op nieuwe ideeën en projecten. De prijs is in 2017 het leven geroepen om wereldwijd regeneratieve projecten te ondersteunen. Het wil een stimulans zijn voor mensen die de wereld beter achterlaten dan ze hem aantroffen. Voedselpark Amsterdam maakt kans op een van de vier prijzen van ruim 11.000 euro.
Hulp gezocht bij onze activiteiten
 

Er ligt ongelofelijk veel werk dat we alleen kunnen doen dankzij de inzet van vrijwilligers. We zoeken mensen die minimaal 4 uur per week tijd hebben:

  • doeners voor de activiteitencommissie: je helpt bij een rondleiding, een informatiemiddag, bij het flyeren of geeft een workshop 
  • netwerkers uit Nieuw-West: je hebt contacten in het stadsdeel en vindt het leuk om verbindingen te leggen

 

Interesse? Mail dan naar contact@voedselparkamsterdam.nl

professor stadslogistiek
Professor stadslogistiek Walther Ploos van Amstel schreef afgelopen week een vernietigend stuk over de plannen voor een distributiecentrum in de Lutkemeerpolder.Het lijkt erop dat het college korte termijn grondopbrengsten najaagt en te weinig oog heeft voor het lange termijn maatschappelijk belang van logistieke ruimte rond de stad.’

Volgens Ploos van Amstel kloppen de plannen niet en zijn ze nog niet af. Hij roept daarom de gemeente op om een pas op de plaats te maken. Lees het hele stuk op zijn blog.

Agenda Voedselpark Amsterdam
Zondag 22 januari en 19 februari, 13.00 – 14.30 uur

Lutkemeer ommetje
Korte Lutkemeerpolder-wandeling (ca 2 km) waarin je meer informatie krijgt en vragen kan stellen over de stand van zaken rond Voedselpark Amsterdam. Je hoeft je niet van te voren aan te melden.Gratis, donaties altijd welkom. We verzamelen om 13 uur op het terras van De Boterbloem.

15 maart verkiezingen Provinciale Staten

 

In de volgende nieuwsbrief zullen we een stemadvies geven met betrekking tot stadslandbouw/Lutkemeerpolder

 

Houd onze website in de gaten voor nieuwe activiteiten.

Contact
Het kernteam is te bereiken via
info@voedselparkamsterdam.nl
Volg ons