Daden

Heesterveld, wijk in Amsterdam heeft 5G
dat moet snel weer naar beneê!

Zie ook https://5gisnietoke.nl/5g/