Klimaat rechtzaak aangespannen tegen Belgische overheid

In Belgie begint morgen 16 maart 2021 een rechtzaak aangespannen door zo’n 56.000 mensen tegen de staat.
In ongeveer negen dagen houden advocaten van partij en tegenpartij hun pleidooien.
UItspraak wordt over een paar maanden verwacht.
Waar gaat het over?
De belgsiche staat wordt aangeklaagd omdat ze haar zorgplicht tegenover burgers niet makomt.
In Engeland, Ierland en Nederland zijn soortgelijke rechtzaken al gewonnen.
In Belgie zijn de vier verantwoordelijke ministeries gedagvaard.
Cijfers laten zien dat er niet voldaan is aan ondertekende internationale verdragen. Zo ligt de CO2 uitstoot ongeveer 25% hoger dan de uitstoot had moeten zijn.
Rechtzaak is mede een gevolg van het nie willen samenwerken van de vier ministeries met eisende partij.
Probleem lijjkt hierbij te zijn dat de politiek geen verantwoordelijkheid durft nemen voor beleid dat stoelt op een projectie over langere termijn (30 jaar).
Op de vraag waarom niet voor een petittie is gekozen antwoordt een van eiseressen dat daarmee aan de politici wordt gevraagd een standpunt in te nemen over eigen beleid.
Haar overweging is dat in de rust van een rechtbank beter geoordeeld kan worden over de kern van deze zaak. Die kern is dat de belgische overheid haar zorgplicht voor burgers niet
nakomt….
(bron: terzake/canvas)
0d0a