Lutkemeer

Stuur een bericht
In de stemwijzer van de gemeente Amsterdam is een vraag over de Lutkemeerpolder verwerkt. Hier vind je ook de verschillende opvattingen over dit onderwerp van vrijwel alle politieke partijen.

We roepen iedereen op om verschillende partijen aan te schrijven. Allereerst om je mening te geven, maar vooral ook om hen op te roepen onmiddellijk alle werkzaamheden te staken.

Download hier een lijst met mailadressen. GroenLinks, D66, PvdA en Volt liggen voorlopig aan kop in de peilingen, gevolgd door VVD en Partij voor de Dieren.

Verderop in de nieuwsbrief is meer te lezen over de standpunten, de feiten en onze argumenten

Webinar grondpolitiek
Alles wat je altijd al had willen weten over de Lutkemeerpolder!

Het verhaal van de Lutkemeerpolder is een verhaal over vastgoed. Grond tussen Amsterdam en Schiphol is veel waard. De druk op dit soort gronden voor meer ‘rendabelere’ exploitatie dan landbouw is dan ook enorm. Er kunnen miljoenen verdiend worden. Op tijd grond kopen en verkopen kan zeer lucratief zijn. En dat trekt ook malafide ontwikkelaars aan. In de Lutkemeerpolder is het niet anders.

Daar komt bij dat we in de Lutkemeer te maken hebben met de gemeente Amsterdam in verschillende rollen: als grondeigenaar, aandeelhouder en vergunningverlener.

Ingewikkelde constructies die leiden tot veel vragen. Wie is nu de eigenaar van de grond? En hoe zit het nu met die corruptie? Deze en alle andere vragen rond dit onderwerp willen we beantwoorden tijdens het webinar van maandag 28 februari om 20.00.

Volg het online via deze link. Ook vragen stellen en meepraten? Stuur dan een mail naar info@voedselparkamsterdam.nl voor de link met het wachtwoord.

Integriteitsschending
Al twee jaar lang wijst Behoud Lutkemeer de gemeenteraad op de corruptie die heeft plaats gevonden bij het tot stand komen van het bestemmingsplan Lutkemeer.
Vorige week gaf de rechtbank ons weer gelijk, weer een stap in een eindeloze juridische procedure.Omdat inhoudelijke behandeling nog steeds uitblijft en het proces zo traag verloopt, is er een melding gedaan aan het Bureau Integriteit. Een afschrift is aan de ombudsman gestuurd. Lees hier het persbericht.
direct doneren
We zitten nu over een kwart miljoen met ruim 2700 donateurs. Dat moeten er nog veel meer worden. Help mee en deel deze link!
Sla ook alarm!
Nog steeds wordt er gewerkt aan de verdere vernieling van de polder. Deze week zijn er rijplaten neergelegd, dat beloofd weinig goeds…schrijf de politiek aan!
Volg hier de webinar
De webinar is online te volgen. Meedoen en vragen stellen? Mail dan aan info@voedselparkamsterdam.nl voor link en wachtwoord
Terugkijken?
De laatste webinars zijn terug te zien op youtube.
Politieke standpunten, feiten en argumenten
Hieronder een aantal vaak terugkerende uitspraken waarom de Lutkemeerpolder niet behouden kan blijven en onze reactie daarop. Inspraak is ook terug te zien.

De grond is niet van de gemeente. Klopt, hij is van de GEM Lutkemeer Beheer BV, waar de gemeente Amsterdam voor 50% eigenaar van is. De andere 50% is van SADC BV. Deze BV is voor 25% van de gemeente Amsterdam, samen met provincie Noord Holland, gemeente Haarlemmermeer en Schiphol BV (en om het nog ingewikkelder te maken: Schiphol is grotendeels van de Staat der Nederlanden en… gemeente Amsterdam).

Belangrijker is wie heeft uiteindelijk zeggenschap over de grond, dat is de gemeente Amsterdam! Zij gaan het na ontwikkeling uitgeven in erfpacht, waaruit dus blijkt dat het onderbrengen in de GEM BV geen verkoop is, maar een juridische constructie.

Het is dan ook niet onherroepelijk verkocht zoals soms wordt gezegd, maar ondergebracht in een BV om vervolgens als aandeel in te brengen in SADC BV die in die periode aan de rand van een faillissement stond. De rest is geschiedenis.

Het niet tot ontwikkeling brengen van de Lutkemeerpolder zou tientallen miljoenen kosten. Het is goed om dit nader te bekijken. Allereerst omdat kosten en waarde door elkaar heen worden gebruikt. Als de grond minder waard wordt, dan kost dat niets. Het levert potentieel minder op. Potentieel: want het is maar de vraag of alle kavels wel zo goed worden verkocht als wordt beweerd. Voorlopig is er geen grote afnemer bekend en heeft het bij het naastgelegen terrein twintig jaar geduurd tot alles vol was.

Er zal sprake zijn van planschade en mogelijk komen er claims. Of dat tientallen miljoenen zijn, is maar zeer de vraag en daarbij, wie claimt dan wie? Provincie Noord Holland jegens de gemeente? Of gaat de overheids-BV Schiphol beslag leggen? Het blijven overheden die geld heen en weer schuiven met – wat te vaak vergeten wordt- gemeenschapsgeld.

Daartegenover staan de kosten van dit ontwikkelplan: de deelneming van de gemeente Amsterdam in SADC heeft al ettelijke miljoenen gemeenschapsgeld gekost. En: nog belangrijker, het bouwrijp maken van de polder kost ook ca 1 miljoen per hectare. Dat spaar je direct uit!

Als een meerderheid vindt dat een besluit verouderd is, is dat een heel goede reden dit te herzien. Dat maakt je niet een onbetrouwbare overheid. Sterker nog, je bent een betrouwbare overheid jegens de burger en gericht op de toekomst. In plaats van trouw aan verkeerde inschattingen uit het verleden.

De gemeente kan nog altijd terug door het bestemmingsplan te wijzigen. Daarmee wordt alle ontwikkeling stopgezet. Ongeacht welke constructie eigenaar is en ongeacht wat daarvan de consequenties zijn. Dat vergt tijd en politieke moed.

Tegelijkertijd is het van groot belang om verdere destructie van de polder te voorkomen. Daarom is stap één: een onmiddellijk moratorium op alle werkzaamheden en aan tafel met de stakeholders om alle mogelijkheden en wegen goed te onderzoeken. De steun van de stad, de bewoners en vooral in Nieuw West is er.

Geef Amsterdam een mooi cadeau voor haar 750e verjaardag: een Voedselpark Amsterdam!

Dankjewel voor je donatie aan Voedselpark Amsterdam! We hebben deze in goede orde ontvangen. Met deze nieuwsbrief willen we je op de hoogte houden.

We kunnen nog alle hulp gebruiken om de campagne voort te zetten de komende weken. Hoe je kunt helpen vind je op onze website.

Belangrijker dan ooit
Het is dus belangrijker dan ooit om je stem te laten horen en te laten zien dat er voldoende draagvlak is in de stad. Niet alleen door te doneren, ook door mensen te werven: deel onze site en socials of flyers. Vraag twee goede vrienden met een groen hart om mee te doen. Mail je favoriete lijsttrekker. Of een andere en tag ze op twitter met #voedselpark020

Ontvangt u deze nieuwsbrief nog niet zelf in uw mailbox? Dan kunt u zich aanmelden via deze link.