Fwd: 🌿 Politieke steun voor Voedselpark, logistieke puzzel en zomerplannen

 

Update 10 Lutkemeerpolder – Voedselpark Amsterdam
18 juli 2022
Bekijk de webversie
Volg je ons al op LinkedIn?
We zitten sinds vorige maand ook op Linkedin, waar we inmiddels ruim 500 volgers hebben. Kom je er ook bij? Volg ons hier.
verdieping
Je hebt al even geen nieuwsbrief ontvangen, maar dat betekent allerminst dat wij stilzitten. We werken momenteel aan de uitbreiding en verdieping van het plan voor Voedselpark Amsterdam. Onze aftrap was begin juni tijdens ons stadsgesprek in Pakhuis de Zwijger. Afgelopen week organiseerden we een expertmeeting over Voedselpark als een belangrijke schakel in een regionaal regeneratief voedsel en landbouwsysteem voedsel en logistiek.
concretisering
Om nog meer mensen te overtuigen van het belang van het behoud van de Lutkemeerpolder werken de mensen van Voedselpark Amsterdam met een groep professionals, wetenschappers en ondernemers aan een verdere concretisering van Voedselpark Amsterdam. Hierbij staan de sociale en ecologische doelen van het Voedselpark uiteraard voorop. Dit plan willen we na de zomer presenteren aan politiek en achterban. We houden je op de hoogte via onze website, socials en deze nieuwsbrief.
Lutkemeer in Parool
‘Een Voedselpark kan alleen op deze plek’

Onlangs stonden we groot in Het Parool: ‘De strijd tegen de bouw van distributiecentra in de groene Lutkemeerpolder heeft een nieuwe wending gekregen door het plan voor een Voedselpark langs de rand van Osdorp. Misschien zelfs in combinatie met een bedrijventerrein. ‘Eten verbindt over het algemeen.’’

 

Lees het artikel hier terug.

expertmeeting over voedsel en logistiek
Afgelopen week spraken we experts op het gebied van stedenbouw, logistiek, korte keten en urban ecologie. Doel was het realiseren van een onderbouwde uitwerking van ons  Voedselpark plan Amsterdam, als weerwoord op plannen van de gemeente. 

De focus lag op de verbinding tussen het lokaal duurzaam voedsel en logistiek. Dit sluit aan bij vraagstukken en doelen waar de gemeente zich ook mee bezig houdt:

  • lokale consumptie van 5 naar 25 %;
  • stimuleren van de korte keten;
  • nieuwe voedselhubs in en om de stad;
  • nieuwe trends in de stadslogistiek als fast delivery en dark kitchens.

Het was een vruchtbare bijeenkomst. De aanwezige experts bevestigden allemaal het belang van Voedselpark en zien de noodzaak voor Amsterdam en de regio. De deelnemers hebben hun ondersteuning toegezegd en daar ook meteen actie aan verbonden. We gaan een stedenbouwkundig plan uitwerken, daarbij geholpen door stedenbouwkundige Danny Edwards van Blau. Er worden contacten gelegd met logistieke partners en binnen onderwijsinstellingen.

We zoeken nog een planeconoom die kan uitrekenen wat de kosten zijn voor het beëindigen van het bestaande contract en de opstarten van een nieuw plan. We doen ons best om na de vakantie een preview te presenteren.

English
Working out the Plan
It’s been a while since you’ve heard from us, which in no way means we haven’t been terrible active. We are currently working on expanding and elaborating the plan for Food Park Amsterdam. Our kick-off was at the start of June during our town hall meeting at Pakhuis de Zwijger. Last week we organized an expert meeting to discuss Food Park as an important link in a regional regenerative food and farming system.

To underscore the importance of preserving Lutkemeer polder and convince even more people, we at Food Park Amsterdam are working with a group of professionals, scientists and entrepreneurs to bring the initiative to more concrete stages. With the social and ecological goals of the Food Park being leading, we are hoping to present this plan to politicians and supporters after the summer. We will keep you informed via our website, socials and this newsletter.

New-West Borough
The realization of Food Park Amsterdam is one step closer, following a majority vote of all political parties represented on the borough of New West (Stadsdeel Nieuw-West), who requested an independent feasibility study be conducted with regard to Food Park Amsterdam.

The parties have requested the Municipal Executive to explore financial options for buying up the Lutkemeer polder and developing a food park at this location.

Expert meeting

Last week we met up with experts in the field of urban planning, logistics, short supply chains and urban ecology in order to work on a well substantiated response to plans by the municipality.

We emphasized the connection between local sustainable food and logistics, which is also aligned with issues and objectives that the municipality has committed to:

  • local consumption up from 5% to 25%;
  • stimulating short supply chains
  • new food hubs in and around the city
  • new trends in city logistics such as fast delivery and dark kitchens

This was an encouraging meeting in which all experts confirmed the importance of Food Park, acknowledging Amsterdam and the larger region need such a programme. The participants have pledged their support and have followed up with immediate actions: we are going to develop an urban plan, assisted by Danny Edwards of Blau Urban Planners (Halfweg). We are reaching out to logistics partners and educational institutions.

We are looking for a specialist in plan economy who will be able to calculate the costs of terminating the existing contract and starting a new plan. We are hoping to present a preview after the summer holidays.

Englis below

We are happy to include a summary of this newsletter in English as many of our English speaking supporters have expressed the wish to be kept up to date.

We zijn heel blij met de ruim 4.250 medestanders die samen al meer dan € 421.000 hebben gedoneerd. Help ons om meer mensen te bereiken. Laat weten dat jij hebt gedoneerd en deel deze link!
direct doneren
Hulp bij lobby en organisatie

Er ligt ongelofelijk veel werk, waar we na de zomer alleen mee door kunnen gaan als zich nieuwe vrijwilligers aanmelden. We zoeken doeners die minimaal 4 uur per week tijd hebben om zich als vrijwilliger aan ons te binden:

* een projectmanager die ons wil ondersteunen bij organisatorische zaken
* mensen die zich willen inzetten voor onze lobby richting de politiek
* mensen met financiële expertise die willen helpen bij ons businessplan

Interesse? Mail dan naar info@voedselparkamsterdam.nl

Steun van je bedrijf of organisatie?
Heel graag! Al meer dan 200 bedrijven en organisaties hebben zich achter Voedselpark Amsterdam geschaard. Bekijk hier onze presentatie voor bedrijven. Lees wie ons al steunen en hoe jouw bedrijf of organisatie ons kan helpen.
Agenda Voedselpark Amsterdam
(alle activiteiten zijn naast boerderij de Boterbloem, Lutkemeerwg 262-b, 1067 TH – verzamelen om 13 uur op het terras van de boerderijwinkel, tenzij anders vermeld)

Zondag 31 juli
Lutkemeerpolder natuurwandeling

Een korte wandeling voor jong en oud, onder leiding van de bevlogen natuurgids Gert Snoei en natuurliefhebber Iris Poels. Je hoort meer over de natuurwaarden van de polder en over de stand van zaken bij Voedselpark Amsterdam. 

Zaterdag 17 september
Oogstfeest in de Lutkemeer

De gezamenlijke bedrijven Boterbloem, Pluk!, Stadsgroenteboer en de Tuinakker organiseren een oogstfeest. Kom kijken wat de Lutkemeerpolder nu al kan opleveren en hoe we dat met Voedselpark kunnen opschalen.

Steun stadsdeel Nieuw West
Het Voedselpark Amsterdam is een stapje dichterbij, na een besluit in de Amsterdamse politiek. Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar de financiële haalbaarheid van Voedselpark Amsterdam. Daartoe heeft stadsdeelcommissie Amsterdam Nieuw-West in meerderheid per motie opgeroepen.

Een meerderheid van de politieke partijen, waaronder coalitiepartij D66, heeft geschaard achter een motie over de Lutkemeerpolder van oppositiepartijen GBP en FVD. De partijen verzoeken het college van B&W de financiële mogelijkheden te verkennen om de Lutkemeerpolder op te kopen en daar een voedselpark te ontwikkelen.

 

Het huidige college van B&W heeft de groene Lutkemeerpolder opgegeven voor een bedrijventerrein en stelt dat aan het ontwikkelen van een Voedselpark een prijskaartje hangt van 42 miljoen euro. Voedselpark Amsterdam betwist dit bedrag en pleit voor een gedegen onderzoek.

 

Dat nu ook bestuurspartij D66 een onderzoek naar de financiële haalbaarheid wil laten uitvoeren, juicht Voedselpark Amsterdam dan ook van harte toe. ‘Stadsdeel Nieuw-West ziet wél in hoe belangrijk het Voedselpark is. De lokale politiek lijkt daarmee te luisteren naar de wens van de burger, die dit mooie stuk vruchtbare landbouwgrond niet wil opgeven aan de bulldozers, maar een nieuwe, groene functie wil geven’, zegt Natasha Hulst, woordvoerder namens Voedselpark.

Terugblik op stadsgesprek in Pakhuis de Zwijger
Op 2 juni was ons stadsgesprek in samenwerking met Pakhuis de Zwijger; met 150 aanwezigen een prachtige opkomst. Het was een mooie avond. De sprekers wisten tijdens twee panels goed uit te leggen dat het voor de gemeente én de generatie na ons een enorme kostenpost wordt om in de Lutkemeer een distributiecentrum aan te leggen.

Bovendien is het met de huidige geopolitiek dom en gevaarlijk, was de heersende opinie, om vast te houden aan een achterhaald idee, terwijl lokale stabiele voedselsystemen nodig zijn. Kees Willem Rademakers, expert in Voedsel Logistiek, stelde dat Lutkemeerpolder een belangrijke schakel zou kunnen worden in een regionale voedselsysteem. 

 

Onze vrienden van Land van Ons vertelden genoeg middelen te hebben om de grond te kunnen kopen, mits voor de waarde van landbouwgrond. Ze vertelden ook dat ontwikkelaar SADC open staat voor alternatieven (combinaties van landbouw en groen bedrijventerrein), maar dat zij wachten op de gemeente. Ook hoorden we dat op 2 km afstand, in Lijnden, het distributiecentrum City Logistic Innovation Campus komt, wat veel logischer ligt gezien de infrastructuur.

 

Het stadsgesprek met zoveel Amsterdammers was een opsteker voor het team achter Voedselpark. Er werd ook opgeroepen om onze focus te verbreden en te verdiepen. Volgens sommige aanwezigen moeten er niet één maar vier voedselparken komen.

Al met al een leerzame en energieke avond, waar we nieuweenergi en ideeën hebben opgedaan. Via een polderveiling hebben we fondsen opgehaald voor onze campagne. Ook hebben zich nieuwe vrijwilligers aangemeld. Het was, zo vlak na de start van het nieuwe college van B&W, ook de start van een nieuwe fase waarin we veel nieuwe kansen zien. 

  

De AT5-uitzending terugkijken? Dat kan hier.

 

Dankjewel voor je donatie aan Voedselpark Amsterdam! We hebben deze in goede orde ontvangen. Met deze nieuwsbrief willen we je op de hoogte houden.

We kunnen nog alle hulp gebruiken om de campagne voort te zetten de komende weken. Hoe je kunt helpen vind je op onze website.

Contact
Het kernteam is te bereiken via
info@voedselparkamsterdam.nl
Volg ons