Fwd: 🌿 Bedrijventerrein is ondoordacht, verborgen maatschappelijke kosten en nieuwe motie

 

Update 13 Lutkemeerpolder – Voedselpark Amsterdam
28 november 2022
Bekijk de webversie
Volg je ons al op social media?
 

Voedselpark Amsterdam Twittert, Facebookt, Instagramt en LinkedInt dat het een aard heeft en is tegenwoordig ook op Mastodon te vinden. Volg je ons al op social media? Heel graag!

Deel ook vooral via je eigen kanalen je oproep over Voedselpark Amsterdam. #Voedselpark020 #StopDeVerdozing

politieke stand van zaken
Aan onze oproep om raadsleden te mailen is massaal gehoor gegeven. Dank daarvoor! Want het helpt: de politiek is gevoelig voor deze druk. We hebben nu steun van bijna alle partijen, behalve coalitiepartijen PvdA, GroenLinks en D66. Helaas heeft de motie om Voedselpark serieus te onderzoeken het net niet gered. Ook het voorstel om de wethouder met Voedselpark samen met andere belanghebbenden in gesprek te laten gaan werd gesteund door bijna alle partijen, behalve de coalitie, en is daarmee ook verworpen.

In Nieuw-West reageerde het dagelijks bestuur met een inhoudelijke brief, waarin veel argumenten staan die wij in onze reactie ontkrachten. 

Het verhaal dat het te veel kost is een gemakkelijk antwoord om niet te hoeven kijken naar de mogelijkheden. De vraag die wij stellen is: hoe kan het wel? Een groeiend aantal experts uit de wetenschap, het bedrijfsleven en de politiek doen het idee van Voedselpark niet langer af als ‘onmogelijk’ of ‘ondenkbaar’. 

wij staan klaar
De brede burgerbeweging Voedselpark biedt middelen, kunde en kennis aan om een Voedselpark in de Lutkemeer te realiseren. Onze oproep aan het gemeentebestuur: Wij, de bewoners van deze prachtstad, staan klaar om mee te denken en mee te helpen, maar verwachten dat ook omgekeerd.
voedselpark in 2023
Begin november kwam het kernteam samen in De Boterbloem om te praten over de toekomst van Voedselpark, onze lobby en hoe we verder gaan met de  actie om de grond te verwerven.

In januari presenteren we ons stedenbouwkundig plan. Onze ruim 25 vrijwilligers focussen zich vanaf januari op de provinciale verkiezingen. Intussen zetten tien ondernemers eerste stappen naar een voedselpark coöperatie.

In december mailen we alle donateurs over onze toekomstige stappen en het vervolg van de crowdfunding. Eén ding kunnen we nu alvast verklappen: Voedselpark gaat door!. We hebben laten zien dat er draagvlak is voor een andere aanpak, er is alleen politieke moed voor nodig. Zolang het distributiecentrum er nog niet staat, geven we niet op en proberen we zo veel mogelijk vruchtbare grond te redden. De Lutkemeerpolder is en blijft de beste plek voor een Voedselpark in Amsterdam, maar desnoods gaan we ook op andere plekken aan de slag om te laten zien dat het kan.

achterhaald ondoordacht
Verkeersdeskundigen zetten grote vraagtekens bij de bouw van distributiecentra in de Lutkemeerpolder, schreef Het Parool twee weken geleden. Volgens wethouder Reinier van Dantzig zijn die noodzakelijk voor de bevoorrading van de stad, maar deskundigen noemen de plannen achterhaald en ondoordacht. Lees het artikel hier.

 

opslag en speculatie
In de polder zijn wederom voor twee kavels reserveringen gedaan. Onder andere voor een opslaglocatie, zoals Shurgard. Een toonbeeld van overconsumptie waar de Lutkemeerpolder voor opgeofferd zou moeten worden. Zoals Alies Fernhout in de raad van Nieuw-West zei: ‘We bouwen dus dozen voor mensen met te veel dozen.’

De bouwvergunning voor Proptimize / Citylink laat zien dat het doen van investeringen voorop staat: in 2 jaar hebben zij een portefeuille van €1 miljard opgebouwd aan distributiecentra in Nederland. De te bouwen locatie in de Lutkemeer staat in zijn geheel te huur.

Intussen presenteert ontwikkelaar SADC de asfaltweg als volgende stap in duurzame gebiedsontwikkeling, een bericht dat op LinkedIn voor de nodige consternatie zorgde.

verdozing in Nederland
“Sinds ik me inzet voor Voedselpark verbaas ik me over de ogenschijnlijk onstuitbare opmars van de XXL distributiecentra door het hele land. Als je googlet op #verdozing vind je een veelvoud van lokale actiegroepen en overal hetzelfde desperate verhaal”, aldus kernteamlid Natasha Hulst.

Overal proberen burgers hun leefomgeving te redden door zich verzetten tegen hun gemeente. “Het doet me denken aan de wanhoop van mensen in het Gronings aardbevingsgebied waar ook jarenlang te weinig aandacht voor was.”

Lees het hele verhaal op LinkedIn, dat met meer dan honderd reacties een landelijke discussie en een beweging op gang brengt .  

English
 

Where do we stand?

Our call to e-mail councilors got a massive response. Thank you to everyone who sent an email  we know this is effective: politicians are sensitive to this pressure. We now have support from almost all council parties, except for the coalition parties PvdA, GroenLinks and D66. Unfortunately, the motion to seriously investigate the Voedselpark did not make it. The proposal to have the alderman Reinier van Dantzig talk to the Voedselpark together with other stakeholders  was also supported by almost all parties, except for the coalition, and was therefore rejected.

 

In Nieuw-West, the ‘Stadsdeelraad’ responded with a long letter, containing many arguments that we debunk in our response. A growing number of experts from science, business and politics no longer dismiss the idea of Voedselpark as ‘impossible’ or ‘unthinkable’.

 

The story that its too expensive to stop, is  too much of an easy answer , This is really just an excuse to not have to look at the possibilities. The question we want to answer: how can we make this possible?   ? A growing number of experts from science, business and politics no longer dismiss the idea of Voedselpark as ‘impossible’ or ‘unthinkable’.

The broad citizen movement Voedselpark offers resources, skills and knowledge to realize a Voedselpark in the Lutkemeer. Our appeal to the municipal council: We, the residents of this beautiful city, are ready to look for solutions  and help, but we also expect the same in reverse.

 

Future Voedselpark

At the beginning of November, the core team met in De Boterbloem to talk about the future of Voedselpark, our lobby and how we will proceed with the crowdfunding.

Our more than 25 volunteers have committed themselves will focus on the provincial elections from January. In January, together with urban planners and landscape architects, we will present a visually detailed and financially substantiated plan for the realization of Voedselpark Amsterdam: Voedselpark 2.0. In the meantime, ten entrepreneurs are taking their first steps towards a Voedselpark cooperative.

 

In December we will email all donors about our future steps and the continuation of the crowdfunding. We can already tell you one thing: Voedselpark will continue!  We have shown that there is support for a different approach, it will  take political courage. As long as the distribution center has not been built , we will not give up and will continue try to save as much fertile soil as possible. The Lutkemeerpolder  remains the best place for a Voedselpark in Amsterdam, but if necessary we will also work in other places to show that it is possible

English below

We are happy to include a summary of this newsletter in English as many of our English speaking supporters have expressed the wish to be kept up to date.

4.650 donateurs

We zijn ongelooflijk dankbaar met 4.650 medestanders die samen al meer dan € 475.000 hebben gedoneerd.
De crowdfunding gaat door, stort een extra bijdrage en help ons de half miljoen te bereiken.
Laat weten dat jij hebt gedoneerd en deel deze link!

direct doneren
maatschappelijke kosten
Woensdag 30 november dient Partij van de Dieren een motie in om alle maatschappelijke kosten van de plannen voor de Lutkemeerpolder zichtbaar te maken. Waar wij enerzijds (gesteund door onderzoek van de WUR) betogen dat behoud van de polder miljoenen per jaar oplevert, zitten er anderzijds vele kosten ‘verborgen’ in de ontwikkeling van de Lutkemeer tot bedrijventerrein. Denk aan grote investeringen in infrastructuur en gezondheidsschade door toegenomen luchtvervuiling.

Dit sluit aan bij de wens van het college voor true pricing. Dat betekent in dit geval dat je naast het financiële plaatje, ook de ecologische en sociale kosten en opbrengsten van een bedrijventerrein afweegt.

Help online mee!
Je kunt ons helpen door raadsleden (vooral de coalitie D66, PvdA en GroenLinks) te mailen en er online zichtbaarheid aan te geven.

Reageer bijvoorbeeld op Instagram accounts, Facebook, LinkedIn en Twitter berichten. Zo nodigt D66 bijvoorbeeld via de socials uit om vragen te beantwoorden; ga daar op in. Benoem de motie. Ga het gesprek aan en tag anderen. Wie durft en het kan: post een korte oproep- vlog. Als je actief bent bij PvdA, GroenLinks of D66, benader je eigen politici. Lees hier wat je nog meer kunt doen om de motie te steunen. 

grond terug naar agrarisch
De rechtbank gaat na vele omwegen het verzoek herziening bestemmingsplan eindelijk behandelen. Hopelijk weten we begin volgend jaar meer.
De wethouder heeft met een brief wel gereageerd op het verzoek. Lees hier
de reactie namens Stichting Behoud Lutkemeer: “dit is hoe de corrupte hazen lopen“.
Hulp gezocht bij onze activiteiten
 

Er ligt ongelofelijk veel werk dat we alleen kunnen doen dankzij de inzet van vrijwilligers. We zoeken mensen die minimaal 4 uur per week tijd hebben:

  • doeners voor de activiteitencommissie: je helpt bij een rondleiding, een informatiemiddag, bij het flyeren of geeft een workshop 
  • netwerkers uit Nieuw-West: je hebt contacten in het stadsdeel en vindt het leuk om verbindingen te leggen

 

Interesse? Mail dan naar contact@voedselparkamsterdam.nl

Agenda Voedselpark Amsterdam
 

Woensdag 14 december, 15.30 – 18.00
Commons Lab – Stadslandbouw in Nieuw-West
Debat over voedsel en grond en de kansen voor Voedselpark Amsterdam.
Ru Pare, Chris Lebeaustraat 4 in Amsterdam (1062DC)

 

Zondag 18 december, 13.00 – 14.30 uur

Lutkemeer ommetje

Een nieuw Lutkemeer-ommetje, dit keer olv gids Janneke. Kosten: Gratis, donaties altijd welkom. We verzamelen om 13 uur op het terras van De Boterbloem. Vooraf aanmelden niet nodig. De wandeling is voor iedereen met interesse in behoud van de natuur, stadslandbouw of biodiversiteit.

 

Zondag 18 december, 10.30 – 17.00 uur

Duurzame Tweedehands markt Sierplein 

Op 18 december heeft Voedselpark Amsterdam ook een kraam op het Sierplein van 10.30 – 17.00. Het is een duurzame en 2e handsmarkt. We zoeken mensen die willen helpen om Voedselpark Amsterdam onder de aandacht te brengen. Wil je een paar uurtjes helpen mail dan naar activiteiten@voedselparkamsterdam.nl

 

Houd onze website in de gaten voor nieuwe activiteiten.

Reportage over corruptie in Lutkemeer en ontstaan van Voedselpark
 

Wil je weten hoe het echt zit in de Lutkemeer? In een nieuwe reportage van Dr. Mokum (Emmanuel Zegeling) zie je de geboorte van Voedselpark Amsterdam, hoe de polder op corrupte wijze is verkocht en hoe de Amsterdamse politiek desondanks zijn poot stijf houdt.

 

Bekijk deze prachtige, onthutsende en leerzame reportage van Dr. Mokum hieronder

tipje van de sluier
Stedenbouwkundige Danny Edwards werkt aan een stedenbouwkundig plan voor Voedselpark Amsterdam: een visueel uitgewerkt en financieel onderbouwd plan. Hier een interview met Danny, waarin hij een tipje van de sluier oplicht.Een groeiende stad heeft dit soort plekken keihard nodig’.
Follow us on LinkedIn
Do join our current 800+ followers on our newly created LinkedIn account.
Contact
Het kernteam is te bereiken via
info@voedselparkamsterdam.nl
Volg ons