Stop de gifroute Nederland exporteert gif!

Ook Nederland exporteert verboden middelen

Uit onderzoek in 2023 blijkt dat Nederland in 2021 op de 5e plaats stond van EU-landen die een bepaalde groep verboden pesticiden (neonicotinoïden) exporteren: 1.695 ton gif werd vanuit ons land geëxporteerd naar o.a. Cuba en Zambia. Dat Nederland meewerkt aan deze grote gifroute is onbestaanbaar. En we hoeven niet te wachten op Europa om hier een einde aan te maken.

Frankrijk heeft eerder al een verbod ingesteld op de export van verboden middelen en onlangs kondigde België aan hetzelfde te gaan doen. Wij roepen onze regering dan ook op om niet stil te zitten en een einde te maken aan deze praktijken!