DE EGT-E POPULIST, DE NIEUWE MENS

Subscribe via RSSDE EGT-E POPULIST, DE NIEUWE MENS

HET FORUM
You Are Here: Home » DE EGT-E MAATSCHAPPELIJKE VERNIEUWING VAN DE TRANSKAPITALISTISCHE MAATSCHAPPELIJKE ORDE.

DE EGT-E MAATSCHAPPELIJKE VERNIEUWING VAN DE TRANSKAPITALISTISCHE MAATSCHAPPELIJKE ORDE.
Verandering in maatschappelijke orde.

De Transkapitalistische Maatschappelijke Orde waar collectieve sector en private sector geldstroomrichting geordend zijn ten opzichte van elkaar. Primaatschap voor de collectieve voorzieningen door middel waarvan de samenleving als zodanig functioneert.
Verandering in politiek systeem.

“Inspraak-als” vorm van democratie met als ultiem democratisch beginsel de taal-vorming.
Verandering in geldsysteem.

Lineair Geldstroomstelsel door middel waarvan de Transkapitalistisch Maatschappelijke Orde ontstaat. Als “geldtaal” functionerend geldsysteem dat zich als een organisme zuivert van ongerechtigheden die niet tot de authentieke geldfunctie behoren. De mogelijkheid van een distributieve maatschappij middels een door geldverversing gereguleerd bestedingspatroon. Geen economische corrumptie. (Staats)schuld en financieringstekort zijn onbestaanbaar.
Een betere “Euro”, de historische gebeurtenis van de Europese Eenwording meer waardig.
Scheiding tussen “Zorg” en “Staat”.

De Staat is geen partij in de (transkapitalistische) economie. Alle zorg voor het “sociale gezicht” van de economie wordt overgedragen aan de zelf-instellende Transkapitalistische Maatschappelijke Orde door de Staat die zich verder toelegt op het publieke beheer ervan.
Een bodem inkomen als bestaansbodem verheffing.

Een individueel inkomen gerealiseerd met de geldverversing van het Lineaire Geldstroomstelsel en strekkende tot bestaansbodem verheffing zover boven het natuurlijke niveau als de beschaving voortgeschreden is.
Verandering in de bevrediging van behoefte aan (sociale) zekerheid (geborgenheid).

De Transkapitalistische Maatschappelijke Orde (de borgstaat) i.p.v. de gekunstelde verzorgingsstaat.
Verandering in burgerschappelijke conditie (t.g.v. punten 1 tot 6).
Structurele maatschappelijke participatie.
Institutionele sociale rechtvaardigheid.
Intrinsieke menselijke-maat gebondenheid.
Niet-verkwanselbaar stelsel van collectieve voorzieningen.
Sociale zekerheid in natura.
Een bodeminkomensvorm van basisinkomen.
Geschoonde democratie in de vorm van inspraak-als (crisisbestendige) democratie.
Mogelijk een distributieve samenleving (tegen o.a. de “volte”).
Vereenvoudiging burgerlijke administratie:
– Geen belastingen vanwege geldverversing.
– Geen sociaal zekerheidsstelsel met kostbare administratieve rompslomp.
In plaats daarvan de transkapitalistische borgstaat, een structureel alternatief voor de controversiële verzorgingsstaat.
De EGT-e Maatschappelijke Vernieuwing van de Transkapitalistische Maatschappelijke Orde is de burgerlijke verlossing van de gijzeling van de samenleving door het circulaire geldsysteem (annex financiële markten, banken en beursen) en voor de EGT-e Populist de ultieme samenleving die hij bevolkt langs de “doorstart door de tunnel van de demostructe politiek”.
In de “bevolking langs de doorstart” neemt de EGT-e Populist de vervanging van het circulaire geldstelsel door het Line­aire Geldstroomstelsel mee met zijn exclusieve missie van “bankier van crisisbestendige democratie”.
De EGT-e Populist is geen utopist maar doorbreekt het taboe dat op utopieën rust. De demostructe concurrentie tussen “rechts” en “links” is niet langer een willekeurige referentie voor kwaliteit van het bestaan. Het taboe doorbrekende karakter van het EGT-e Populisme staat niet alleen boven de (politieke) partijen, maar heeft boven-nationale ambities naar, met name, een Transkapitalis­tisch Europa.

Leave a Reply

Your email address will not be published.