Fwd: Re: [contrast-tech] Romeo

ivm onderstaand technisch verhaal heb ik een nieuw account aangemaakt voor info@radiopatapoe.nl, inforadiopatapoe@gmail.com. Beide accounts zijn nu in gebruik, echter alleen inforadiopatapoe@gmail.com kan op de website gebruikt worden. Ik forward mail die voor de website relevant is met de hand naar inforadiopatapoe@gmail.com

NB Beide adressen zijn geldig en worden gelezen!

Het technisch verhaal:

EBKAC
openssl s_client -connect mail.artikel-140.nl:993 gaat niet intern i.v.m. NAT. Gezien dit een layer 8 probleem is van het OSI model, laat ik deze graag aan jou over.
Groet/In regards,

Leave a Reply

Your email address will not be published.