Fwd: Fwd: [coor-l] Statement Wij Zijn Hier: onderdak, zorg, onderwijs en werk voor ieder mens

 

——– Forwarded Message ——–

Subject: Fwd: [coor-l] Statement Wij Zijn Hier: onderdak, zorg, onderwijs en werk voor ieder mens
Date: Mon, 26 Feb 2018 20:09:11 +0100
From: JacGerretsen
To:

Hallo vrienden en bekenden,

Ik ben aktief bij het ondersteunen van asielzoekers die tussen wal en schip zijn gevallen tijdens de asielprocedure.
Om hen op een humane en menselijke wijze op te vangen in een samenwerking van de bewoners van Amsterdam met deze asielzoekers nodig .
Ik nodig jullie uit je te oriënteren op dit probleem en te overwegen je uit te spreken voor onderstaand (concept)statement.
lees voor meer informatie hieronder.
houdt de volgende dag vrij 4 maart  15,30 op de Plantage Middenlaan 27 bij Ondertussen Amsterdam
Wij zijn hier en anderen
..-organiseren het bezoek van de nationale Raad van Kerken aan de BBB, Winteropvang, Wereldhuis, Wij Zijn Hier locaties, de Keizersgrachtkerk op 2 maart en is er a.s. zondag 4 maart om 15.30 een ‘Talkshow’ tussen ongedocumenteerden en politici, in Ondertussen Amsterdam aan de Plantage Middenlaan 27.

Mogelijk tot ziens

Jacqueline Gerretsen.


Begin doorgestuurd bericht:
Van: Annette Kouwenhoven <annetski@xs4all.nl>
Datum: 26 februari 2018 13:43:26 CET
Aan: supporting We Are Here <coor-l@lists.noticias.nl>
Onderwerp: Antw.:⁨ [coor-l] Statement Wij Zijn Hier: onderdak, zorg, onderwijs en werk voor ieder mens⁩
Antwoord aan: supporting We Are Here <coor-l@lists.noticias.nl>
Ha allen,
Zag in de mail ‘Annette van het Wereldhuis’ staan. Misschien goed om even toe te voegen dat ik per 1 februari 2018 niet meer twee dagen per week bij het Wereldhuis van de Protestantse Diaconie Amsterdam werk; maar ik blijf wel betrokken natuurlijk. Samen met Savannah, Co, Zabida, Hannah, Lara, Peter, Faisol, Ahmed, Abdi, Yusuf en anderen zijn we bezig met een nieuw initiatief: Amsterdam City Rights. 
Amsterdam City Rights:
–   is een onafhankelijke denktank door en voor ongedocumenteerden en vluchtelingen in limbo;
–   komt op voor hun mensenrechten zoals het recht op onderdak, onderwijs, zelfontplooiing, kortom: voor het recht op een menswaardig bestaan;
–   daagt de stad en haar bewoners uit om initiatieven te ontwikkelen die verder reiken dan de kaders van de overheidsregelgeving;
–   benadrukt de kracht van de stad in de strijd tegen ongelijkheid en uitsluiting met als doel een inclusieve, solidaire samenleving
–   signaleert en monitort knelpunten rondom de positie van ongedocumenteerden in de stad (lobbyt voor verbeteringen, zoals bijvoorbeeld opvang);
–   analyseert, doet aanbevelingen en werkt de plannen uit met partnerorganisaties;
–   is een samenwerking van bevlogen mensen waarbij het niet uitmaakt of je wel of geen papieren hebt;
–   werkt samen met migranten-(zelf)organisaties, onderzoekers, juristen, kunstenaars, wetenschappers, belangenbehartigers en beleidsmakers (met of zonder papieren).
 
Op dit moment zetten we volop in op signalering en monitoring. Ook in de BBB; vanwege invoer criteria voor toegang, mensen die er al uit moesten, of die er aankomende donderdag 1 maart uit zouden moeten.
Ook mede-organiseren we het bezoek van de nationale Raad van Kerken aan de BBB, Winteropvang, Wereldhuis, Wij Zijn Hier locaties, de Keizersgrachtkerk op 2 maart en is er a.s. zondag 4 maart om 15.30 een ‘Talkshow’ tussen ongedocumenteerden en politici, in Ondertussen Amsterdam aan de Plantage Middenlaan 27.
Hartelijke groeten,
Annette
Amsterdam City Rights in de Vluchtmaat
Joan Muyskenweg 32A
1114 AN Amsterdam

Op 25 feb. 2018, om 22:42 heeft Marjan Sax <sax@xs4all.nl> het volgende geschreven:

 

 

Nederlands hieronder

 

Dear Reader,

Together with Khalid Jone of WAH and with Annette Kouwenhoven of Wereldhuis  I have made the statement that is underneath. The idea of the statement is that for the coming elections of the city, we can create attention for the situation of undocumented people in the city and get support of political parties for the proposals as they are written down in the statement.

The action plan for the statement in threefold. First it will be published by WAH with the support of different groups. Second it will be put on line to collect support of individual people in Amsterdam. Third we will collect support of different political parties who can agree on the content of the statement.
Different organizations and political parties have already given their support and we are working on making the final version of the statement.
I am now trying to get support from social organization so we will be able on march 5th to publish the statement.
I hope to hear from your organization asap and of course I am open to questions and ideas.
Warm greetings,
Jazie Veldhuyzen

 

 

———- Forwarded message ———
From: Jazie Veldhuyzen <j.a.veldhuyzen@gmail.com>
Date: Thu, 22 Feb 2018 at 17:19
Subject: Statement Wij Zijn Hier: onderdak, zorg, onderwijs en werk voor ieder mens
To:


Beste lezer,

In samenwerking met Khalid Jone van Wij Zijn Hier, Annette Kouwenhoven van Wereldhuis e.a. heb ik de bijgevoegde statement geschreven. Het doel van de statement is om in aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen aandacht te creëren voor de situatie van ongedocumenteerden in de stad en steun te verwerven bij politieke partijen voor de voorstellen zoals deze staan beschreven in de statement.
Het actieplan rondom de statement is drieledig. Ten eerste wordt deze statement gepubliceerd door Wij Zijn Hier met ondersteuning van diverse maatschappelijke organisaties. Ten tweede wordt er een online petitie gelanceerd zodat individuele Amsterdammers hun steun kunnen uitspreken voor de statement. Ten derde wordt er een stembusakkoord of manifest gepubliceerd vanuit alle politieke partijen die steun verlenen aan de statement.
Verschillende organisaties en politieke partijen hebben inmiddels hun steun verklaard en werken mee aan het vaststellen van de definitieve versie van de statement. Op dit moment richt ik mij op het verwerven van steun van diverse maatschappelijke organisaties die de statement willen ondertekenen. Het is mijn streven om uiterlijk 5 maart de statement te kunnen publiceren. Ik hoor daarom graag zo snel mogelijk van u of uw organisatie de statement wil ondertekenen, daarbij sta ik uiteraard open voor vragen en tips.

 

Hartelijke groet,
Jazie Veldhuyzen
t: +316 3972 1086

 

 

ONDERDAK, ZORG, ONDERWIJS EN WERK

VOOR IEDER MENS

Wij vinden dat Amsterdam de mensenrechten van alle inwoners, dus ook ongedocumenteerde migranten, moet erkennen en respecteren.

Het asielbeleid is niet sluitend waardoor sommige mensen niet terug kunnen naar hun thuisland maar in Nederland ook geen toegang krijgen tot veilig onderdak, zorg, onderwijs en werk. Wanneer mensen wel terug kunnen, dan zouden zij zolang zij hier zijn alsnog aanspraak moeten kunnen maken op hun basisrechten.

In de huidige situatie is er in Amsterdam alleen 24 uursopvang onder strikte voorwaarden voor zwakke en zieke ongedocumenteerde migranten en de Bed-Bad-Brood voorziening is niet toegankelijk voor iedereen, zijn vaak vol en alleen open tussen 16.00 en 09.00 uur.

Deze ‘humanitaire ondergrens’ waarbij mensen iedere dag weer zonder middelen op straat worden gezet conflicteert volgens ons met het universele recht op een veilig bestaan.

Ongedocumenteerde migranten zijn mensen en mensen in onze stad zouden menswaardig behandeld moeten worden. Zonder basisrechten kan men geen menswaardig bestaan leiden.

Om de eerste stappen te maken in de verandering van de huidige onmenselijke situatie naar een inclusieve stad waarin ieder mens toegang heeft tot onderdak, zorg, onderwijs en werk doen wij de volgende voorstellen:

       Amsterdam verzorgt minstens één extra BBB en alle BBB’s zijn 24/7 open en toegankelijk voor iedereen die anders op straat slaapt, ongeacht afkomst of papieren;

       Amsterdam verzorgt naast Bed, Bad en Brood ook Begeleiding, waarmee we doelen op toegang tot reguliere zorg en hulpverlening;

  Amsterdam start een samenwerkingsproject met Wij Zijn Hier gericht op het vinden van vaste woonplekken in leegstaande (kantoor)panden, desnoods door gemeentelijk vastgoed beschikbaar te stellen;

       Amsterdam start een onderzoek naar verschillende opties om ongedocumenteerde migranten toegang te geven tot het onderwijs en de arbeidsmarkt;

     Amsterdam biedt meer begeleiding en financiële ondersteuning aan ongedocumenteerde migranten die willen terugkeren naar hun thuisland.

 

_______________________________________________
Co�rdinatie mailinglijst We Are Here
coor-l@noticias.nl
Site: http://wijzijnhier.org/
Facebook: https://www.facebook.com/WijZijnHier
Twitter: https://twitter.com/wijzijnhierNL

 

_______________________________________________
Coördinatie mailinglijst We Are Here
coor-l@noticias.nl
Site: http://wijzijnhier.org/
Facebook: https://www.facebook.com/WijZijnHier
Twitter: https://twitter.com/wijzijnhierNL

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.