We are here: gemeente Amsterdam ontruimt ondanks belofte niet te ontruimen voor leegstand

Heden, 2 april 2019 is het pand Bijlmerplein 96 door de politie ontruimd. Het was sinds 10 februari gekraakt door dakloze vluchtelingen van Wij Zijn Hier. Het pand Bijlmerplein 96 stond sinds 1 juni 2017 leeg (bijna 2 jaar). 
Eigenaar CBRE is een dienstverlenende organisatie voor vastgoedspeculatie. Speculatie houdt vaak in dat leegstand gunstig is in afwachting van een hogere prijs.
CBRE heeft geen enkel BEWIJS geleverd dat zij daadwerkelijk bezig is , zoals zij beweert, het pand als ‘projectkantoor’ in gebruik te nemen. 
De enige (schijn) bewegingen die zij heeft verricht sinds de leegstand per 1 juni 2017 is een verbouwingsofferte per 1 januari 2018 en een inrichtingsofferte van oktober 2018. Van verbouwing laat staan inrichting is tot heden geen enkele sprake.
De bestemming als ‘projectkantoor’ voor een club als BBRE is, net als het vorige gebruik als uitzendbureau, in strijd met de bij de splitsing van de panden vastgestelde bestemming als ‘sociaal-culturele voorziening’. 
Het gebruik door dakloze ‘vluchtelingen tussen procedures’, zoals dat de afgelopen 6 weken plaatsvond, gaat heel wat meer in die richting, en vooral: heeft een veel dwingender noodzaak.
CBRE heeft ook tegen de rechter gelogen toen zij beweerde dat er geen keuken in het pand aanwezig is en dat koken een gevaar zou inhouden voor het gebouw en voor de buren. De inrichtingsofferte toont een aanvraag tot verbouwing van de aanwezige keuken. Ook over onrust bij de buren heeft CBRE gelogen, de vluchtelingen onderhielden een uitstekend contact met de buren.
De rechter heeft ontruiming gelast op basis van de anti-kraakwet die de belangen van de eigenaar boven alles stelt. De rechter heeft de beweringen van de eigenaar overgenomen, hoewel deze geen bewijs overlegde en zelfs uit de stukken iets anders bleek.
De gemeente Amsterdam heeft herhaaldelijk gesteld dat zij niet ontruimt voor leegstand.
Toch is dit vandaag voor de zoveelste keer gebeurd. Op het daadwerkelijk verbouwen of in gebruik nemen door de eigenaar van een pand waaruit krakers zijn verwijderd, bestaat geen enkele controle. Veel van de gebouwen waarin het vluchtelingencollectief WIJ ZIJN HIER heeft gewoond, staan nog geheel of grotendeels leeg of zijn niet opnieuw opgebouwd. De toezegging door de eigenaar tot in gebruikneming wordt niet gehandhaafd.
De zwakste trekt ook hier aan het kortste eind. Maar: Het pand kan opnieuw gekraakt worden, over een half jaar ook door dezelfde groep.

Leave a Reply

Your email address will not be published.