Vlamsterdam 6 Lutkemeer (click to play)

Fwd: 🌿 Bedrijventerrein is ondoordacht, verborgen maatschappelijke kosten en nieuwe motie

 

Update 13 Lutkemeerpolder – Voedselpark Amsterdam
28 november 2022
Bekijk de webversie
Volg je ons al op social media?
 

Voedselpark Amsterdam Twittert, Facebookt, Instagramt en LinkedInt dat het een aard heeft en is tegenwoordig ook op Mastodon te vinden. Volg je ons al op social media? Heel graag!

Deel ook vooral via je eigen kanalen je oproep over Voedselpark Amsterdam. #Voedselpark020 #StopDeVerdozing

politieke stand van zaken
Aan onze oproep om raadsleden te mailen is massaal gehoor gegeven. Dank daarvoor! Want het helpt: de politiek is gevoelig voor deze druk. We hebben nu steun van bijna alle partijen, behalve coalitiepartijen PvdA, GroenLinks en D66. Helaas heeft de motie om Voedselpark serieus te onderzoeken het net niet gered. Ook het voorstel om de wethouder met Voedselpark samen met andere belanghebbenden in gesprek te laten gaan werd gesteund door bijna alle partijen, behalve de coalitie, en is daarmee ook verworpen.

In Nieuw-West reageerde het dagelijks bestuur met een inhoudelijke brief, waarin veel argumenten staan die wij in onze reactie ontkrachten. 

Het verhaal dat het te veel kost is een gemakkelijk antwoord om niet te hoeven kijken naar de mogelijkheden. De vraag die wij stellen is: hoe kan het wel? Een groeiend aantal experts uit de wetenschap, het bedrijfsleven en de politiek doen het idee van Voedselpark niet langer af als ‘onmogelijk’ of ‘ondenkbaar’. 

wij staan klaar
De brede burgerbeweging Voedselpark biedt middelen, kunde en kennis aan om een Voedselpark in de Lutkemeer te realiseren. Onze oproep aan het gemeentebestuur: Wij, de bewoners van deze prachtstad, staan klaar om mee te denken en mee te helpen, maar verwachten dat ook omgekeerd.
voedselpark in 2023
Begin november kwam het kernteam samen in De Boterbloem om te praten over de toekomst van Voedselpark, onze lobby en hoe we verder gaan met de  actie om de grond te verwerven.

In januari presenteren we ons stedenbouwkundig plan. Onze ruim 25 vrijwilligers focussen zich vanaf januari op de provinciale verkiezingen. Intussen zetten tien ondernemers eerste stappen naar een voedselpark coöperatie.

In december mailen we alle donateurs over onze toekomstige stappen en het vervolg van de crowdfunding. Eén ding kunnen we nu alvast verklappen: Voedselpark gaat door!. We hebben laten zien dat er draagvlak is voor een andere aanpak, er is alleen politieke moed voor nodig. Zolang het distributiecentrum er nog niet staat, geven we niet op en proberen we zo veel mogelijk vruchtbare grond te redden. De Lutkemeerpolder is en blijft de beste plek voor een Voedselpark in Amsterdam, maar desnoods gaan we ook op andere plekken aan de slag om te laten zien dat het kan.

achterhaald ondoordacht
Verkeersdeskundigen zetten grote vraagtekens bij de bouw van distributiecentra in de Lutkemeerpolder, schreef Het Parool twee weken geleden. Volgens wethouder Reinier van Dantzig zijn die noodzakelijk voor de bevoorrading van de stad, maar deskundigen noemen de plannen achterhaald en ondoordacht. Lees het artikel hier.

 

opslag en speculatie
In de polder zijn wederom voor twee kavels reserveringen gedaan. Onder andere voor een opslaglocatie, zoals Shurgard. Een toonbeeld van overconsumptie waar de Lutkemeerpolder voor opgeofferd zou moeten worden. Zoals Alies Fernhout in de raad van Nieuw-West zei: ‘We bouwen dus dozen voor mensen met te veel dozen.’

De bouwvergunning voor Proptimize / Citylink laat zien dat het doen van investeringen voorop staat: in 2 jaar hebben zij een portefeuille van €1 miljard opgebouwd aan distributiecentra in Nederland. De te bouwen locatie in de Lutkemeer staat in zijn geheel te huur.

Intussen presenteert ontwikkelaar SADC de asfaltweg als volgende stap in duurzame gebiedsontwikkeling, een bericht dat op LinkedIn voor de nodige consternatie zorgde.

verdozing in Nederland
“Sinds ik me inzet voor Voedselpark verbaas ik me over de ogenschijnlijk onstuitbare opmars van de XXL distributiecentra door het hele land. Als je googlet op #verdozing vind je een veelvoud van lokale actiegroepen en overal hetzelfde desperate verhaal”, aldus kernteamlid Natasha Hulst.

Overal proberen burgers hun leefomgeving te redden door zich verzetten tegen hun gemeente. “Het doet me denken aan de wanhoop van mensen in het Gronings aardbevingsgebied waar ook jarenlang te weinig aandacht voor was.”

Lees het hele verhaal op LinkedIn, dat met meer dan honderd reacties een landelijke discussie en een beweging op gang brengt .  

English
 

Where do we stand?

Our call to e-mail councilors got a massive response. Thank you to everyone who sent an email  we know this is effective: politicians are sensitive to this pressure. We now have support from almost all council parties, except for the coalition parties PvdA, GroenLinks and D66. Unfortunately, the motion to seriously investigate the Voedselpark did not make it. The proposal to have the alderman Reinier van Dantzig talk to the Voedselpark together with other stakeholders  was also supported by almost all parties, except for the coalition, and was therefore rejected.

 

In Nieuw-West, the ‘Stadsdeelraad’ responded with a long letter, containing many arguments that we debunk in our response. A growing number of experts from science, business and politics no longer dismiss the idea of Voedselpark as ‘impossible’ or ‘unthinkable’.

 

The story that its too expensive to stop, is  too much of an easy answer , This is really just an excuse to not have to look at the possibilities. The question we want to answer: how can we make this possible?   ? A growing number of experts from science, business and politics no longer dismiss the idea of Voedselpark as ‘impossible’ or ‘unthinkable’.

The broad citizen movement Voedselpark offers resources, skills and knowledge to realize a Voedselpark in the Lutkemeer. Our appeal to the municipal council: We, the residents of this beautiful city, are ready to look for solutions  and help, but we also expect the same in reverse.

 

Future Voedselpark

At the beginning of November, the core team met in De Boterbloem to talk about the future of Voedselpark, our lobby and how we will proceed with the crowdfunding.

Our more than 25 volunteers have committed themselves will focus on the provincial elections from January. In January, together with urban planners and landscape architects, we will present a visually detailed and financially substantiated plan for the realization of Voedselpark Amsterdam: Voedselpark 2.0. In the meantime, ten entrepreneurs are taking their first steps towards a Voedselpark cooperative.

 

In December we will email all donors about our future steps and the continuation of the crowdfunding. We can already tell you one thing: Voedselpark will continue!  We have shown that there is support for a different approach, it will  take political courage. As long as the distribution center has not been built , we will not give up and will continue try to save as much fertile soil as possible. The Lutkemeerpolder  remains the best place for a Voedselpark in Amsterdam, but if necessary we will also work in other places to show that it is possible

English below

We are happy to include a summary of this newsletter in English as many of our English speaking supporters have expressed the wish to be kept up to date.

4.650 donateurs

We zijn ongelooflijk dankbaar met 4.650 medestanders die samen al meer dan € 475.000 hebben gedoneerd.
De crowdfunding gaat door, stort een extra bijdrage en help ons de half miljoen te bereiken.
Laat weten dat jij hebt gedoneerd en deel deze link!

direct doneren
maatschappelijke kosten
Woensdag 30 november dient Partij van de Dieren een motie in om alle maatschappelijke kosten van de plannen voor de Lutkemeerpolder zichtbaar te maken. Waar wij enerzijds (gesteund door onderzoek van de WUR) betogen dat behoud van de polder miljoenen per jaar oplevert, zitten er anderzijds vele kosten ‘verborgen’ in de ontwikkeling van de Lutkemeer tot bedrijventerrein. Denk aan grote investeringen in infrastructuur en gezondheidsschade door toegenomen luchtvervuiling.

Dit sluit aan bij de wens van het college voor true pricing. Dat betekent in dit geval dat je naast het financiële plaatje, ook de ecologische en sociale kosten en opbrengsten van een bedrijventerrein afweegt.

Help online mee!
Je kunt ons helpen door raadsleden (vooral de coalitie D66, PvdA en GroenLinks) te mailen en er online zichtbaarheid aan te geven.

Reageer bijvoorbeeld op Instagram accounts, Facebook, LinkedIn en Twitter berichten. Zo nodigt D66 bijvoorbeeld via de socials uit om vragen te beantwoorden; ga daar op in. Benoem de motie. Ga het gesprek aan en tag anderen. Wie durft en het kan: post een korte oproep- vlog. Als je actief bent bij PvdA, GroenLinks of D66, benader je eigen politici. Lees hier wat je nog meer kunt doen om de motie te steunen. 

grond terug naar agrarisch
De rechtbank gaat na vele omwegen het verzoek herziening bestemmingsplan eindelijk behandelen. Hopelijk weten we begin volgend jaar meer.
De wethouder heeft met een brief wel gereageerd op het verzoek. Lees hier
de reactie namens Stichting Behoud Lutkemeer: “dit is hoe de corrupte hazen lopen“.
Hulp gezocht bij onze activiteiten
 

Er ligt ongelofelijk veel werk dat we alleen kunnen doen dankzij de inzet van vrijwilligers. We zoeken mensen die minimaal 4 uur per week tijd hebben:

  • doeners voor de activiteitencommissie: je helpt bij een rondleiding, een informatiemiddag, bij het flyeren of geeft een workshop 
  • netwerkers uit Nieuw-West: je hebt contacten in het stadsdeel en vindt het leuk om verbindingen te leggen

 

Interesse? Mail dan naar contact@voedselparkamsterdam.nl

Agenda Voedselpark Amsterdam
 

Woensdag 14 december, 15.30 – 18.00
Commons Lab – Stadslandbouw in Nieuw-West
Debat over voedsel en grond en de kansen voor Voedselpark Amsterdam.
Ru Pare, Chris Lebeaustraat 4 in Amsterdam (1062DC)

 

Zondag 18 december, 13.00 – 14.30 uur

Lutkemeer ommetje

Een nieuw Lutkemeer-ommetje, dit keer olv gids Janneke. Kosten: Gratis, donaties altijd welkom. We verzamelen om 13 uur op het terras van De Boterbloem. Vooraf aanmelden niet nodig. De wandeling is voor iedereen met interesse in behoud van de natuur, stadslandbouw of biodiversiteit.

 

Zondag 18 december, 10.30 – 17.00 uur

Duurzame Tweedehands markt Sierplein 

Op 18 december heeft Voedselpark Amsterdam ook een kraam op het Sierplein van 10.30 – 17.00. Het is een duurzame en 2e handsmarkt. We zoeken mensen die willen helpen om Voedselpark Amsterdam onder de aandacht te brengen. Wil je een paar uurtjes helpen mail dan naar activiteiten@voedselparkamsterdam.nl

 

Houd onze website in de gaten voor nieuwe activiteiten.

Reportage over corruptie in Lutkemeer en ontstaan van Voedselpark
 

Wil je weten hoe het echt zit in de Lutkemeer? In een nieuwe reportage van Dr. Mokum (Emmanuel Zegeling) zie je de geboorte van Voedselpark Amsterdam, hoe de polder op corrupte wijze is verkocht en hoe de Amsterdamse politiek desondanks zijn poot stijf houdt.

 

Bekijk deze prachtige, onthutsende en leerzame reportage van Dr. Mokum hieronder

tipje van de sluier
Stedenbouwkundige Danny Edwards werkt aan een stedenbouwkundig plan voor Voedselpark Amsterdam: een visueel uitgewerkt en financieel onderbouwd plan. Hier een interview met Danny, waarin hij een tipje van de sluier oplicht.Een groeiende stad heeft dit soort plekken keihard nodig’.
Follow us on LinkedIn
Do join our current 800+ followers on our newly created LinkedIn account.
Contact
Het kernteam is te bereiken via
info@voedselparkamsterdam.nl
Volg ons

Friday 25th distraction playlist (we started at 19:00, all times one hour later!)

Image-1.jpg

 

Meer actie nodig, doe mee!

 

Annenstraat Amsterdam

https://www.amsterdamhv.nl/wiki/st-annenstraat.html

FY23 SCSS#2, 15 November 2022: “Militaries, Mercenaries, Militias and Morale and the Ukraine War”

 

 

Linkse liefde: oorlog – moederschap

La voix des pierres, Emma Liebel

https://meetjitsi.hopto.org/mediacontent/La-voix-des-pierres-Emma-Liebel.mkv

sous le soleil qui domine la plaine
Les fleurs des champs s’épanouissent par centaines
Les épis d’or sont prêts pour la moisson
Et l’on entend des grillons la chanson
– Que dîtes vous ? ici ce fut la guerre ?
Seuls les canons on labouré la terre ?
Moi je ne vois par ce beau jour d’été
Que des fruits murs et des épis dorés
– Mon enfant donnez moi votre main
Regardez ces pierres près du chemin…

Écoutez ce que disent les pierres
Vous saurez les horreurs de la guerre
Car ces moellons, ces briques et ces pavés
C’était l’orgueil d’une grande cité
Les usines renfermaient des richesses
Les maisons abritaient des tendresses
La mitraille en a fait un cimetière
Voilà ce que disent les pierres

Sur cette place on dansait le dimanche
Là  dans les bois on courait sous les branches
Près de ces ruines il y avait une banc
Où venaient reposer les vieux aux cheveux blancs
Car mon petit c’était là le village
Des gens heureux et qui vivaient en sage
Ils sont partis et quand ils reviendront
Les yeux rougis chercheront leur maison
Mon enfant il ne faut pas pleurer
Dans la haine, ton coeur doit se tremper

Écoutez ce que disent les pierres
Vous saurez les horreurs de la guerre
Car ces moellons, ces briques et ces pavés
A tous les hommes crient : venez nous vengez !
Accourez de tout les coins de la France
Demain sera notre délivrance
Plus j’amais ils ne passeront nos frontières
Voilà ce que disent les pierres

Konspirationistisches Manifest (Anonym) (z-lib.org)

Konspirationistisches Manifest (Anonym) (z-lib.org)

De samenscholing in den haag bedreigd met ontruiming

Beste lezers,

Zoals jullie misschien wel weten is De Samenscholing een
zelfgeorganiseerd, alternatief sociaal en cultureel centrum in Den Haag,
voortgekomen uit de kraakbeweging. De gemeente Den Haag heeft besloten
dat De Samenscholing per 31 oktober 2022 uit ons pand moet vertrekken,
ondanks dat er op het moment geen conreet plan ligt voor het pand.

Wij geven ons niet zomaar over aan ontruiming van een bruisend sociaal
centrum voor leegstand en gentrificatie. Daarom sturen we een brandbrief
aan de gemeente Den Haag,

Nog belangrijker: we zullen 15 oktober de straat op gaan om te
demonstreren tegen de plannen van de gemeente. Hopelijk zien we jullie
zaterdag om 15:00 op het Stationsplein in Den Haag!

Strijdbare groet,

De Samenscholing

Sociale en culturele broedplaatsen en organisaties spreken zich uit voor
het behoud van De Samenscholing!

Al ruim zeven jaar vormt De Samenscholing een belangrijke plek in Den
Haag voor kunstenaars, muzikanten, veganisten, activisten, buurtbewoners
en mensen met een kleine portemonnee. Een plek waar mensen zich kunnen
ontplooien en organiseren zonder verplichte financiële transacties.

Honderden mensen maken gebruik van De Samenscholing. De gemeente
probeert dit zonder subsidie georganiseerde sociale centrum nu in te
ruilen voor een zielloos en besloten bedrijventerrein. Een wijk als
Moerwijk zit hier absoluut niet op te wachten; buurtbewoners geven aan
bang te zijn voor overlast, en de gemeente wil torenhoge huurprijzen
vragen. Terwijl veel bewoners van deze armste wijk van Den Haag nu graag
binnenlopen in De Samenscholing.

De Samenscholing komt voort uit een lange traditie van alternatieve en sociale centra, zoals onder andere vrijplaatsen De Vloek en De Blauwe aanslag. De concertzaal, weggeefwinkel, eetcafé, boekenplek en sportzaal
die het pand nu onder andere rijk is, zijn plekken waar mensen uit meerdere lagen van de samenleving bij elkaar komen. Culturele en sociale  vrijplaatsen zijn van groot belang voor elke grote stad dieinternationaal aantrekkelijk wil blijven.

Ontruiming van de Samenscholing zal niet alleen leiden tot het leegmaken van het pand; de gemeente maakt zich hiermee ook schuldig aan het kapotmaken van de gemeenschap die daar de afgelopen zeven jaar zonder winstoogmerk is opgebouwd.

Daarom is het van groot belang dat De Samenscholing behouden blijft.
Middels deze brandbrief manen wij de gemeente Den Haag dringend om haar plannen voor de Beatrijsstraat 12 te herzien.

Het is nog niet te laat, kom een handje helpen

 

Nieuwsbrief nr. 43 (english summary below) Bekijk de webversie
Stopera 26 oktober, kom ook
Oproep voor Woensdag 26 oktober
Op woensdag 26 oktober staat de Lutkemeer Polder op de agenda in de commissievergadering Grond en Ontwikkeling en Ruimtelijke Orde-ning.

Medestanders van Voedselpark020 zullen op die dag in de commissie hun visie geven op de toekomst van de polder en de gemeente (voor de ???ste) keer erop wijzen dat het nog niet te laat is, dat de bouwrijp-maken-werkzaamheden gestopt moeten worden en dat het bestemmingsplan voor de Lutkemeer terug veranderd moet worden naar agrarisch.

Behoud Lutkemeer roept iedereen op om op 26 oktober ook naar de Stopera te komen, om binnen of buiten de commissievergadering steun te betuigen aan de insprekers. De tijden zijn niet precies bekend maar de vergadering is van 13:30 tot 17:00 uur en gaat daarna vanaf 19:00 uur verder.

En natuurlijk blijft het nuttig om de commissieleden persoonlijk aan te schrijven en aan te spreken. De lijst met commissieleden staat vermeld op de pagina commissies van de Gemeente Amsterdam.

Dankjewel Stad Amsterdam
De gemeente Amsterdam heeft 25 bomen in de polder geplant.

Wij beschouwen dit als een handreiking naar Voedselpark Amsterdam en zijn hier heel blij mee.
Wij gaan er voorts van uit dat de gemeente – in verder overleg met ons – deze (biologisch gekweekte?) bomen een uiteindelijke plek gaat geven.

Wij danken de gemeente hartelijk voor dit gebaar van goede wil en komen 26 october 2022 graag langs om de plannen voor de verdere invulling van de polder toe te lichten.

Hartelijke groet,
Behoud Lutkemeer

PS Niet dat we ondankbaar over willen komen, volgende keer graag fruit en notenbomen voor ons voedselbos in het voedselpark.

rechtszaak
21 september moesten drie verdedigers van de Lutkemeerpolder voorkomen bij de Amsterdamse rechtbank voor een actie van twee(!) jaar geleden. Hun misdaad: ze hadden een politiebevel genegeerd om het terrein bij de Etnastraat te verlaten. Daarvoor hadden ze uiteraard een reden. De activisten verdomden het om de weg vrij te gegeven voor de bouwvoertuigen die zonder gel-dige vergunning onomkeerbare werk-zaamheden in de polder wilden uitvoeren.

Voor het gebouw lieten demonstranten tijdens de zitting met spandoeken en ’rhythms of resistance’ hardop hun steun voor rechtvaardigheid blijken. Een groen publiek voedselpark in de Lutkemeer ipv grijze distributiecentra en een  eerlijk en open gemeentebestuur ipv grond-speculatie en corruptie  waren de eisen.

Na drie uur vond de rechter de activisten wel schuldig aan het niet nakomen van een politiebevel, maar legde hun geen straf op.

Afbeelding
Buurtbudget voor Lutkemeer ommetje

Een paar keer per maand orga-niseert Voedselpark 020 een ommetje door de polder. Er wordt ingegaan op de stand van zaken en vooral benadrukt dat het realiseren van een Voedselpark voor Amsterdam en omgeving nog altijd haalbaar is… als de bouwwerk-zaamheden nú worden stilgelegd.

Dit zou toch niet zo moeilijk hoeven te zijn voor een gemeente die haar mond vol heeft over burgerparticipatie, “tegels eruit en groen erin” en lokale aanpak van de klimaatcrisis.
Maar zie hoe diezelfde gemeente in de Lutkemeerpolder vrij spel geeft aan projectontwikkelaars waaronder AMS CITY DOCKS en daarmee 40ha aan biodiversiteit vernietigt.
Door gemeente zelfgemaakte regels omtrent bouwvergunningen worden door hun zelf omzeild om de ontwikkeling van groen naar grijs met haastige spoed door te laten gaan. Er mòet en zal een 5,5ha groot gebouw komen met een 4 verdiepingen hoge garage. Dit alles is dan te huur.
Serieus geïnteresseerden die noodzakelijk op deze plek moeten zitten, moeten dus nog gezocht worden. De kans op leegstand is realistisch en de aanleg van nieuw aan te leggen infrastructuur zal de stad nog duur komen te staan.
Vanaf 18 oktober ’22 ontvangen alle inwoners van Amsterdam Nieuw-West vanaf 12 jaar oud een persoonlijke stemkaart voor het BuurtBudget. Hierbij wordt een budget verdeeld over de meest gekozen buurtinitiatieven. Voedselpark 020 is met ‘Buurtwandeling door de mooie Lutkemeerpolder” door naar de 2de ronde. Met een stem op dit initiatief draag je bij aan behoud van meer lokaal en betaalbaar voedsel, een plek voor recreatie en educatie vanaf een vruchtbare bodem, kortom een gezonde leefomgeving.

Dus Nieuw-West: Hou de brievenbus vanaf de 18de  in de gaten en vertel het de buren! Laat ze allemaal weten waar jij voor kiest.

Aardappelrooidag
Op 28 augustus was weer de jaarlijkse Aardappelrooidag bij Ecologische Boer-derij De Boterbloem. Het weer was zonnig en de sfeer werd omlijst met muziek van de Boterbloem huisband De MG project en heerlijke aardappelhapjes. Er was een constante stroom van mensen veelal met kinderen die het fantastisch vonden om zelf te oogsten. “Het is als het vinden van goud!” was een van de uitroepen.
We kunnen het niet vaak genoeg benadrukken hòe waardevol de Lutkemeerse klei werkelijk is. De grond heeft ook dit jaar weer een overweldigende aardappeloogst geleverd. De soms wel 20 cm grote exemplaren konden juist door de droogte en zonder water te geven zonder modder en schoon gerooid worden.
Kom het vooral zelf ervaren, weliswaar nu wel iets modderiger.

Het kan nog steeds voor €1,- p/kg zelf rooien

De polder ten onder laten gaan?
Hoe stom kan je zijn?
Oogstfeest

Het oogstfeest van 17 september in de Lutkemeerpolder was een mooi voorbeeld van hoe het toekomstige Voedselpark020 er uit zou kunnen zien.
Ecologische boerderij de Boterbloem, de Stadsgroente-boeren, Pluk! c.s.a. en kwekerij de Tuinakker organiseerden het feest om het eerste jaar van vruchtbare samenwerking en de Oogst te vieren.

Ondanks de erg warme en droge zomer was de oogst, zoals normaal in deze polder, super. Dat gold echter niet voor het weer op die dag: storm & regen.

Gelukkig was de opkomst van geïnteresseerden toch heel groot en overal op het terrein gebeurde wel iets:
Er waren rondleidingen, er werden workshops gegeven, gerecyclede T-shirts en zelfgekweekte planten verkocht; er was lekker zelfgemaakt eten en drinken; je kon  aardappels en andere groentes oogsten en die met korting afrekenen.

De dag werd afgesloten met de prachtige bluegrass muziek van de Ain’t no Mountain Boys  en de huisband van de Boterbloem, the M G project.

Hoewel F. Halsema, R. Groen Wassink, R. Van Dansig en Z. Pels natuurlijk afwezig waren, kijken wij met zijn allen toch terug op een zeer geslaagd evenement.

Plak en verfacties
Om de lokatie van de Lutkemeerpolder meer bekendheid te geven en om meer mensen naar het Oogstfeest te lokken, voerden een aantal symphatisanten van de Lutkemeer wat kleine maar effectieve acties uit.
Het traject vanaf het Vondelpark naar de polder werd verfraait met posters. Ook een paar richtingaanwijzers naar de LUTKEMEER verschenen op  straat. Gevolgd door mooie kleurrijke richtingaanwijzers.
Dank aan alle sympathisanten, de polder wordt weer goed gevonden
make some noise op Twitter en Instagram!

Kom ook in actie op t net,
bestook Twitter en Instagram!

Om de Lutkemeerpolder te redden helpt het enorm wanneer meer mensen op de hoogte zijn van de situatie. Veel Amsterdammers denken, sinds Ahold zich hier niet meer gaat vestigen, dat de Lutkemeerpolder is gered. Dit is onjuist, vertel het voort. Veel ambtenaren en politici denken dat het onbetaalbaar is om de Lutkemeerpolder te redden ook dit is onjuist. Marieke van Doorninck heeft jaren geleden een berekening laten maken en kwam op een kostenpost van 42 miljoen uit, echter er is niemand die kan uitleggen waar dit bedrag op is gebaseerd. Daarbij zijn er ook heel veel organisaties en bedrijven die ook willen dat de Lutkemeerpolder behouden blijft voor lokale biologische landbouw. Zij willen ons financieel helpen. Voedselpark Amsterdam is er van overtuigd dat het realiseren van een ecologische broed-plaats in de Lutkemeerpolder uiteindelijk voor iedereen meer leefbaarheid op-levert. Help mee!
Het advies van een professionele lobbyist is om zoveel mogelijk mensen, bedrijven en organisaties op te roepen om te Twitteren over je zorgen over de Lutkemeerpolder, over het betere perspectief dan distributiehallen Voed-selpark Amsterdam. Instagram kan ook. Het maakt niet uit of je een klein account hebt met maar 1 volger, alle zichtbaarheid is welkom. Wanneer je in contact bent met bedrijven, organisaties of mensen met een groot account die namens ons willen Twitteren dan is dat geweldig. Twitter is (helaas) één van de weinige manieren waarop je politici nog direct kan bereiken. Je kan ze laten merken dat je ze volgt. Door ze te taggen. Door te reageren. Dit telt ook voor Instagram, echter op Twitter zijn er meer journalisten. Je voert hiermee de druk op, dit kan heel succesvol zijn. Bovendien is er zichtbaar dat we ze in de gaten houden. Het is misschien banaal om te doen, maar het heeft wel invloed.
Behoud Lutkemeer in Actie
Behoud Lutkemeer is niet alleen actief op straat maar ook in procedures. Op het moment loopt er een rechtszaak tegen het verlenen van een bouwvergunning voor een Distributie Centrum in de polder. Ook is er een zaak waarin B.L. de gemeenteraad wil dwingen het, onder invloed van corruptie tot stand gekomen, bestemmingsplan te heroverwegen.
Daarnaast bleek kortgeleden dat een stuk van de aanleg van de weg in de polder tegen het huidige bestemmings-plan ingaat. (Een handhavingsverzoek is ingediend. )
Het is een vreemde gang van zaken: enerzijds gebruikt de gemeente het “corrupte” bestemmingsplan om de polder te laten volbouwen, terwijl zij zich anderzijds niet houden aan datzelfde bestemmingsplan…
Wij hopen en verwachten dat de rechter zal bepalen dat ook de gemeente zich aan de regels dient te houden en dat corruptie niet gedoogd of beloond mag worden.
De strijd om de polder terug te veroveren op corrupte grondspeculanten en een onwillige gemeente is een moeilijk strijd die het zeker waard is gestreden te worden voor de natuur, voor Amster-dam,  voor de Democratie en voor de toekomst.
Behoud Lutkemeer
Alles weten over de Lutkemeerpolder
Klik hier
English Summary:
 

On the 26th of October come join Behoud Lutkemeer and Voedselpark Amsterdam to support advocates of saving the polder speaking during a commission meeting. The times are not definite but the meeting goes from 13:30-17:00 and begins again around 19:00. You can join inside or outside to make sure the city council knows that there is a large following for the polder, for local food, and for biodiversity!
If you’re in the Nieuwe-West keep your eyes out around the 18th for the second round of the BuurtBudget voting; Voedselpark Amsterdam made it through to the second round! Share with your friends and neighbors how important this proposal is.
Sadly, this month there was a trial for activists who 2 years ago(!) tried to stop unlicensed building in the polder, and the judge found them guilty of not obeying police orders. There was a crowd outside, along with Rythms of Resistance, calling for the judgement to consider that what the builders were doing was not legal. On that note, it’s come to light that the construction that is happening now is being done without a buyer in place. This means that there is a real likelihood that fertile soil could be used for local food production is being destroyed for giant empty distribution center. Unacceptable!
We hope to see you on the 26th, and remember, there is no time like the present to send an email, call, or take your own action to save healthy soil.
and remember, there is no time like the present to email, call, or take to social media to demand the rezoning of the lutkemeerpolder to agrarian. #resistanceisfertile
nieuwe posters en flyers
We hebben weer nieuwe posters en flyers laten drukken.
Zin om te helpen uitdelen, stuur een mailtje
Deze e-mail is verstuurd aan info@tent.xs4all.nl.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede ontvangst voegt u info@behoudlutkemeer.nl toe aan uw adresboek.
 

Fwd: [New post] FY23 SCSS#1, 18 October 2022 – Roundtable: “Alternative Ukrainian Future Trajectories: Implications for Russia and the West”

 

 

помнишь беломорканал?

energiewende retten akw laufzeitverlängerung stoppen 22-10

 

Naaktslak belooft nieuwe show! Stay tuned!

Per binnenkort staat huurcontract PtP studio op naam van Bart..en komt de Nieuwe Naaktslak met een nieuwe show
Groeten
herrie.jpg
ook van Herrie (W.de Zwijgerkerk za 1 okt 17.30 Occii 30 jaar)